suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Tulostettava lomake

Avustushakemuslomake, liikuntapalvelut

Vastuuorganisaatio: Euran kunta

Liikuntapalvelut myöntää vuosittain kunnan alueella liikuntatoimintaa järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille avustusta. Avustus on jaettu

kahteen osaan: yleisavustukset on myönnetty kevään aikana ja kohdeavustukset joulukuussa.

Yleisavustuksia voi hakea Euran kunnan alueella liikuntatoimintaa järjestävä yhdistys. Yleisavustuksia myönnettäessä huomioon otetaan mm. toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus, hakijan taloudellinen tilanne, hakijan muualta saatavissa oleva tuki sekä avustuksen saamisen tarve. Yleisavustushakemuksen liitteeksi yhdistyksen on toimitettava edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma nykyiselle vuodelle.

Kohdeavustukset on tarkoitettu valmentajien/ohjaajien, tuomareiden, toimitsijoiden, seurajohdon yms. kurssi- ja koulutustoimintaan, joka liittyy oleellisesti yhdistysten toimintaan. Kohdeavustusta voi hakea myös erityiskohteisiin, kuten esimerkiksi suunnistuskarttojen tekemiseen. Kaikista toiminnoista, joihin haetaan kohdeavustusta, on hakemukseen liitettävä maksutositekopio, josta käy ilmi maksaja (täytyy olla hakeva yhdistys), saaja ja kurssin nimi/ohjelma ja osallistujat. Kohdeavustuksia ei myönnetä kurssi- ja koulutustoimintaan liittyviin matkakuluihin.


Missä asioissa tämä kanava palvelee?

Katso kaikki palvelut, joissa tämä lomake on käytössä.