suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Tohmajärven kunta
Alue: Tohmajärvi
Palvelun kieli: suomi

Vesi- ja/tai viemäriverkostoon liitettävän kiinteistön tulee sijaita toiminta-alueella. Toiminta-alueen ulkopuolella olevan kiinteistön liittämisestä Tohmajärven kunnan vesihuoltolaitos päättää tapauskohtaisesti.

Asiakkaat ovat velvollisia liittymään Tohmajärven kunnan vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkkoon sen toiminta-alueella, ja Tohmajärven kunnan vesihuoltolaitos on velvollinen toimittamaan palvelun toiminta-alueellaan. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta voi hakea kunnalta.

Toiminnassa sovelletaan vesihuoltolakia.


Toimi näin

Täytä hakemus liittymisestä vesi- ja/tai viemäriverkostoon. Toimita hakemus Tohmajärven kunnan vesihuoltolaitokselle hyvissä ajoin ennen kuin tarvitset liittymää. Hakemuksen tietoja hyödyntäen toimitamme hakijalle tiedot liittämiskohdasta sekä liittymissopimuksen.

Hakemuslomakkeita saa teknisestä toimistosta, tai tilaamalla sähköpostilla.

Liittyjälle toimitetaan kartta, johon on merkitty se runkoverkoston kohta, jossa rakennus voidaan liittää laitoksen verkostoon.

Uudisrakennusta liitettäessä on liitospaikka kysyttävä ennen kuin rakennuslupahakemus jätetään kunnalle.

Liittymismaksut ja muut hinnastot löytyvät Tohmajärven kunnan kotisivuilta.


Kenelle ja millä ehdoin

Vesi- ja/tai viemäriverkostoon liitettävän kiinteistön tulee sijaita toiminta-alueella.


Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirretään uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti on hoidettu asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Tohmajärven kunta