suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen Vesi Liikelaitos

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Heti rakennusprojektin alussa tarvitset liitoskohtalausunnon kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmia sekä verkostoon liittymistä varten. Liitoskohtalausunto on maksuton.

Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu, joka veloitetaan, kun kiinteistösi liitetään vesihuoltolaitoksen palveluihin. Liittymismaksu määräytyy asemakaavan tai rakennusluvan rakennusoikeuden tai sen ylittyessä sallitun kerrosalan, sekä kiinteistötyypin mukaan. Siihen sisältyy yksi vesiliittymä kiinteistöä kohden.

Kun vesi- ja viemärisuunnitelmasi on hyväksytty rakennusvalvonnassa, voi tehdä liittymissopimuksen eli vesisopimuksen. Vesi- ja viemäriliittymän sopimukset tehdään aina kiinteistön omistajan kanssa. Kun sopimus on tehty, voit tilata tontille vesi- ja viemäriliittymän sekä vesimittarin. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, vesi ja/tai viemärisopimus siirretään uuden omistajan nimiin.

Voi ilmoittaa tiedot sopimusta varten asiakaspalveluumme sähköisillä lomakkeilla, sähköpostitse tai puhelimitse.

Liitostyöt vesi- ja viemäriverkostoon sekä vesimittarin asennuksen voit tilata työnjohdolta puhelimitse tai sähköpostitse.

Jos tonttijohtoja ei ole rakennettu etukäteen katu-, vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamisen yhteydessä tontin rajalle, voit joko rakennuttaa ne itse valitsemallasi rakentajalla tai pyytää Tampereen Vedeltä tarjouksen niiden rakentamisesta.

Vesi- ja viemärijohtoja varten tarvittavat kaivantotyöt tontin alueella tekee rakentaja. Tampereen Vesi asentaa tähän (avoinna olevaan) kaivantoon vesijohdon vesimittarille saakka. Asennuksesta muodostuvat työ- ja materiaalikulut laskutetaan hinnaston mukaisesti.

Toimi näin

Liitoskohtalausunto on maksuton. Voit tilata sen tilauslomakkeella, jonka voi palauttaa sähköpostitse. Lausunnossa käsitellään kaikki liitoslajit; jätevesi, sadevesi ja hulevesiliitokset. Hakemuksen liitteeksi pitää liittää kopio asemapiirroksesta.

Vesisopimusta varten voit lähettää tiedot sähköisillä lomakkeilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen Vesi Liikelaitos
Palvelusta vastaaTampereen Vesi Liikelaitos
Alue Pirkkala, Tampere
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Tampereen Vesi Liikelaitos
Päivitetty: 1.9.2020