suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kouvolan kaupunki

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

  • Palvelu
  • Kouvola
  • Julkinen palvelu

Kouvolan kaupungin alueella toimii kaksi vesihuoltolaitosta Kouvolan Vesi Oy sekä Kymen Vesi Oy, joiden vesi- ja viemäriverkostoon voit liittyä. Kouvolan haja-asutusalueilla toimii lisäksi 47 vesihuolto-osuuskuntaa, joiden kautta on mahdollisuus myös liittyä vesi- ja/tai jätevesiverkostoon. Lisätietoa liittymisestä saat ottamalla yhteyttä alueellasi toimivaan vesihuoltolaitokseen tai vesihuolto-os ...

Toimi näin

Ota yhteyttä alueellasi toimivaan vesihuoltolaitokseen tai vesihuolto-osuuskuntaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Palvelun toteuttaa

Kouvolan Vesi Oy, Kymen Vesi Oy

Muut vastuuorganisaatiot

Kouvolan Vesi Oy, Kymen Vesi Oy

Palvelusta vastaa

Kouvolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kouvolan kaupunki
Päivitetty: 1.7.2021