suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Liittymälupa maantiehen

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Yksityisen tien liittymän tai tonttiliittymän rakentamiseen maantielle tarvitaan pääsääntöisesti tienpitoviranomaisen antama lupa.

Liittymälupa tarvitaan

 • uuden liittymän rakentamiseen
 • liittymän siirtämiseen
 • liittymän muuttamiseen, esimerkiksi parantamiseen tai laajentamiseen
 • liittymän käyttötarkoituksen muuttamiseen
 • tilapäisen liittymän rakentamiseen
 • moottorikelkkareitin tai -uran ylityskohtaa varten.

Et voi hakea liittymälupaa moottoritielle tai moottoriliikennetielle, koska näiden teiden liittymäjärjestelyt ratkaistaan tiesuunnitelmassa.

Asemakaavoitetulla alueella liittymien paikat on merkitty kaavaan. Asemakaavan mukaisen katuliittymän rakentamiseen tarvitset kuitenkin työohjeen, jota haetaan samalla tavalla kuin varsinaista liittymälupaa.

Toimi näin

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua.

Kirjautuminen palveluun vaatii vahvan tunnistautumisen. Tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää tulostettavia lomakkeita. Toimita hakemuslomake liitteineen sijaintikunnasta riippumatta Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (PL 297, 33101 Tampere).

Täytä hakemuslomake huolellisesti. Lupapäätökset ovat aina liittymäkohtaisia, joten jokaisesta liittymästä on tehtävä oma hakemus.

Tarkistuslista ennen liittymäluvan hakemista:

Jos on kyseessä uudisrakennushanke ja kiinteistö rajoittuu maantiehen, sinun on lähetettävä ensin lausuntopyyntö naapurin kuulemisesta paikalliseen ELY-keskukseen. (Tienpitäjä on rajanaapuri samalla tavalla kuin tontin muutkin naapurit). Liitä saamasi lausunto lupahakemukseen.

Ennen luvan hakemista sinun tulee hankkia myös seuraavat liitteet:

 • osoitus kiinteistön rakennusoikeudesta (asemakaava, suunnittelutarveratkaisupäätös tai muu selvitys)
 • liittymän paikka kartalla (1:20 000)
 • ote kunnassa vahvistetusta asema-, yleis- tai osayleiskaavasta tai sen luonnoksesta
 • selvitys muista tieyhteyden järjestämismahdollisuuksista kiinteistölle, esimerkiksi rasitetie
 • asemapiirros tai vastaava kiinteistöä koskeva suunnitelma, josta ilmenee liittymän tarkka sijainti.

Merkitse liittymän suunniteltu paikka maastoon kepeillä. Jos täydennät hakemustasi myöhemmin, lähetä täydennyksesi sähköpostilla osoitteeseen liittymat@ely-keskus.fi. Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään hakemuksen asiointitunnus, diaarinumero (PIRELY/xx/20xx) tai luvan hakijan nimi, kunta ja tienumero.

Kenelle ja millä ehdoin

Liittymälupa voidaan myöntää jos

 1. liittymä on tarpeen kiinteistön käyttämiseksi, eikä muuta kulkua ole järjestettävissä
 2. liittymän sijainti täyttää liikenneturvallisuudelle asetetut vaatimukset.

Lisätietoa ELY-keskuksen verkkosivuilta (liittymät).

Liittymän omistajalla on velvollisuus pitää liittymänsä kunnossa kaikilta osin.

Palvelu on maksullinen.

Luvan hinta määräytyy liittymän käyttötarkoituksen mukaan. Tarkista ajantasaiset ELY-keskuksen verkkosivuilta (liittymät). Myös kielteinen päätös on maksullinen.


Määräaika

Työtä ei saa aloittaa ennen myönteisen päätöksen saamista. Tarkemmat ehdot määritellään lupapäätöksessä.

Käsittelyaika

Tarkista keskimääräinen käsittelyaika ELY-keskuksen verkkosivuilta (liittymät). Puutteellisesti täytetty hakemus tai puuttuvat liitteet hidastavat hakemuksen käsittelyä.

Voimassaoloaika

Lupapäätöksen voimassaoloaika on kaksi vuotta. Liittymä on rakennettava tämän ajan kuluessa. Itse liittymälupa on yleensä voimassa toistaiseksi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotUudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 8.3.2022