suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Liittymälupa maantiehen

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Yksityisen tien liittäminen maantiehen tarvitaan pääsääntöisesti tienpitoviranomaisen antama lupa. Lupamenettelyssä harkittavia tienpitokysymyksiä ovat erityisesti maanteiden liikenneturvallisuus, liikenteen toimivuus ja vaikutukset tien kunnossapitoon. Keskeisiä lupamenettelyssä käsiteltäviä asioita ovat myös liittymän vaikutukset maankäytön kehittymiseen. Mahdollisuuksien mukaan on koetettava ennakoida tulevia liikenne- ja liittymätarpeita. Varsinkin taajama-asutusalueen liittymälupaa käsiteltäessä on ilmeistä, että maankäyttöä on tulossa enemmänkin, vaikka alueelle ei ole vielä odotettavissa asemakaavaa. Merkittävät maankäyttöön liittyvät ratkaisut tehdään kaavoitusmenettelyllä.

Liittymälupa tai muualta kuin haetusta liittymäkohdasta myönnetty kulkuyhteys maantieltä toisen kiinteistön kautta (rasitetieyhteys) on yleensä rakennusluvan tai suunnittelutarveratkaisun myöntämisen ehto.

Liittymälupaa tarvitaan

 • uuden liittymän rakentamiseen
 • liittymän siirtämiseen
 • liittymän muuttamiseen, esimerkiksi parantamiseen tai laajentamiseen
 • liittymän käyttötarkoituksen muuttamiseen
 • moottorikelkkareitin tai -uran ylityskohtaa varten.

Lupamenettely ei koske moottoriteitä eikä moottoriliikenneteitä, koska näiden teiden liittymäjärjestelyt ratkaistaan tiesuunnitelmassa.

Asemakaavan mukaisen katuliittymän rakentamisesta tienpitoviranomainen antaa ohjeen.

Toimi näin

Hae liittymälupaa ensisijaisesti sähköisesti. Se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Saat sähköisen asiointilomakkeen saapumisesta sähköpostiisi automaattisen vahvistuksen. Jos asiointitunnuksen sisältävää vahvistusviestiä ei saavu, ilmoita asiasta Liikenteen asiakaspalvelukeskukseen. Asiointitunnus on kahdeksannumeroinen (muotoa 1001XXXX).

Huomioi seuraavat asiat sähköisessä asioinnissa: Jos täydennät hakemustasi myöhemmin, lähetä täydennyksesi sähköpostilla osoitteeseen liittymat@ely-keskus.fi. Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään hakijan nimi, työkohteen kunta ja tienumero. Älä täytä sähköistä lomaketta lisätietotäydennyksen vuoksi uudelleen, jottei täydennyslomaketta kirjata järjestelmään uutena hakemuksena, mikä pidentää käsittelyaikaa huomattavasti!

Täytä hakemuslomake huolellisesti. Koska lupapäätökset ovat aina liittymäkohtaisia, on jokaisesta liittymästä tehtävä oma hakemuksensa.

Liitä hakemukseen seuraavat liitteet:

 • kopio tienpitäjän (paikallisen ELY-keskuksen) naapurin kuulemislausunnosta, kun on kysymys uudisrakennushankkeesta ja kiinteistö rajoittuu maantiehen
 • osoitus kiinteistön rakennusoikeudesta (asemakaava, suunnittelutarveratkaisupäätös tai muu selvitys)
 • liittymän paikka kartalla (1:20 000)
 • ote kunnassa vahvistetusta asema-, yleis- tai osayleiskaavasta tai sen luonnoksesta
 • selvitys muista tieyhteyden järjestämismahdollisuuksista kiinteistölle, esimerkiksi rasitetie
 • asemapiirros tai vastaava kiinteistöä koskeva suunnitelma, josta ilmenee liittymän tarkka sijainti. Merkitse liittymän paikka maastoon.

Sähköisen asioinnin vaihtoehtona voit lähettää hakemuksen liittymän sijaintikunnasta riippumatta Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Liittymälupa sisältää työluvan ja ohjeet liittymän rakentamisesta.

Kenelle ja millä ehdoin

1. Liittymä on tarpeellinen kiinteistön käyttäjälle, eikä muuta kulkua voida järjestää

2. Liittymä on voitava havaita riittävän etäältä ja liikenneturvallisuuden edellyttämät liittymisnäkemät molempiin suuntiin täyttää niille asetetut vaatimukset

 • tiellä, jonka nopeusrajoitus on 50 km/h, liittymisnäkemä on normaalisti 105 m molempiin suuntiin
 • tiellä, jonka nopeusrajoitus on 80 km/h, liittymisnäkemä on normaalisti 200 m molempiin suuntiin
 • tiellä, jonka nopeusrajoitus on 100 km/h, liittymisnäkemä on normaalisti 270 m molempiin suuntiin

3. Liittymien vähimmäisvälimatkat ja enimmäistiheydet määrittyvät tien toiminnallisen luokan, nopeustason ja maankäytöllisten tekijöiden perusteella

Liittymän omistajalla on velvollisuus pitää liittymänsä kunnossa kaikilta osin.

Palvelu on maksullinen.

Sekä myönteinen että kielteinen lupapäätös on maksullinen. Maksut määrätään vuosittain valtioneuvoston asetuksella.


Määräaika

Liittymälupa on oltava ennen töiden aloittamista.

Käsittelyaika

Lupahakemuksen käsittelyaika on pääsääntöisesti noin neljä viikkoa.

Voimassaoloaika

Lupa liittymän rakentamiseen on voimassa yhden vuoden.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotKainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 17.8.2020