suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Liikunta- ja nuorisotoimen toiminta-avustukset seuroille ja yhdistyksille

 • Palvelu
 • Vesilahti
 • Julkinen palvelu

Vesilahden kunnan liikunta- ja nuorisotoimi myöntää avustuksia, jonka tarkoitus on tukea monipuolista nuorisotoimintaa sekä mahdollistaa matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksia.

Avustusta myönnetään:

 • Ohjatun, säännöllisen toiminnan järjestämiseen
 • Kertaluonteisten tapahtumien, esim. leirien, järjestämiseen
 • Erilaisiin kilpailuihin, otteluihin ja tapahtumiin osallistumiseen
 • Yhdistyksen, seuran tai järjestön toimintaan osallistuvien henkilöiden kouluttamiseen
 • Toiminnan kannalta oleellisten hankintojen tekemiseen
 • Lasten ja nuorten liikunnan mahdollistamiseksi ja saavuttamiseksi liikunta-avustusta voi käyttää kohtuullisiin liikuntatilavuokriin

Toimi näin

Lähetä selvitys edellisvuonna myönnetyn toiminta-avustuksen käytöstä 31.1. mennessä sähköisellä selvityslomakkeella.

Toiminta-avustusten hakuaika on vuosittain 1.-28.2. Hae avustusta sähköisellä hakulomakeella tai hae paperinen hakulomake kunnantoimistosta.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 1. Järjestön tai yhdistyksen perustiedot, haettava summa sekä pankkiyhteystiedot
 2. Selvitys toteutuneesta toiminnasta ja toimintakertomus
 3. Selvitys suunnitellusta toiminnasta ja toimintasuunnitelma
 4. Talousarvio
 5. Muut lisäselvitykset
 6. Selvitys edellisvuoden avustuksen käytöstä (tammikuun loppuun mennessä)
 7. Ensimmäistä kertaa avustusta hakevat tahot liittävät hakemukseensa yhdistyksen tms. voimassa olevat säännöt

Mikäli toiminta-avustus myönnetään, toimita edellisen toimintakauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus hyvinvointikoordinaattorille. Avustuspäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes tilinpäätös on toimitettu. Avustuksen maksatus tapahtuu vasta tilinpäätöksen toimittamisen jälkeen.

Tarkemmat ohjeet avustusten hakemiseen löytyvät kunnan verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Selvitys edellisvuonna myönnetyn toiminta-avustuksen käytöstä on edellytys uuden avustuksen myöntämiselle.

Avustusta myönnettäessä painotetaan

 • vesilahtelaisille lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa
 • toiminnan säännöllisyyttä ja laajuutta
 • Vesilahteen tai vesilahtelaisiin kohdistuvaa toimintaa
 • vesilahtelaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa
 • aikuisten terveysliikuntaa

Toiminnan laajuudella tarkoitetaan sekä toimintakertojen määrää, että toimintaan osallistuvien henkilöiden määrää. Henkilöiden määrää arvioitaessa huomioidaan yksittäisiin tapahtumiin osallistuneiden yhteismäärä, toimintaan osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärä sekä seuran jäsenten määrä. Seurojen ja yhdistysten toimintatapojen tulee edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan lisäksi seuraavat kriteerit:

 • Avustettavan seuran toiminta on jatkunut vähintään yhden (1) vuoden ennen avustusten hakua.
 • Nuorisoavustuksia myönnettäessä huomioidaan alle 29 – vuotiaisiin kohdistuva nuorisotyö.
 • Toiminta-avustus ei voi ylittää 50 prosenttia yhdistyksen toimintavuoden tilinpäätöksessä ilmenevistä kokonaismenoista.
 • Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa toivotaan, että seura / yhdistys tarjoaa matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksia eikä kilpailuun tähtäävää toimintaa.

Avustusta ei myönnetä seuran tai yhdistyksen hallinto- ja tiedotuskuluihin, eikä kiinteistöjen ja / tai maa-alueiden kunnossapitoon tai esimerkiksi lämmitykseen liittyviin kuluhin. Myöskään tulonhankinnasta ja liiketoiminnasta aiheutuvat menot eivät ole hyväksyttäviä kuluja, eivät myöskään velkojen maksut, kokouspalkkiot, jäsenmaksut, poistot ja varaukset.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVesilahden kunta
Palvelusta vastaaVesilahden kunta
Alue Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 27.7.2021