suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iisalmen kaupunki

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen tuki ja avustukset

 • Palvelu
 • Iisalmi
 • Julkinen palvelu

Liikunta-, nuoriso ja vammaisjärjestöt voivat hakea seuraavia avustuksia sivistys- ja hyvinvointitoimialan avustusten myöntämiskriteerien mukaisesti:

Liikuntajärjestöt:

 • toiminta-avustus: avustus, joka myönnetään yhdistysten sääntömääräisen toiminnan tukemiseen (euromääräisesti suurin avustusmuoto)
 • koulutus- ja kurssiavustus: avustus järjestön toimintaan liittyvien suoritettujen koulutusten ja ...

Toimi näin

Sivistys- ja hyvinvointitoimiajan myöntämien avustusten hakuajat ja hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella kuulutuksella Iisalmen kaupungin verkkosivuilla sekä Iisalmen Sanomissa. Avustuksia haetaan sähköisesti, avustuslomakkeet löytyvät tämän sivun alareunasta. Lomakkeet avautuvat ja sulkeutuvat automaattisesti. Ilmoitetusta määräajasta myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Avustuksia voi hakea ainoastaan järjestön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, yksityinen henkilö ei voi tehdä hakemuksia.

Ennen hakemusten lähettämistä tulee tutustua huolellisesti avustusten myöntämisperusteisiin, jotka Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on päivittänyt 24.01.2023 §10.

Haettavana olevien avustusten aikataulut:

 • Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustukset / helmi-maaliskuu
 • Vammaisjärjestöjen liikunnan toiminta-avustus / helmi-maaliskuu
 • Liikunnan koulutus- ja kurssitoiminnan avustukset / haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa koulutuksesta/kurssista
 • Liikunnan kohdeavustukset / ei erillistä hakuaikaa
 • Jääseurojen kohdeavustukset / kevätkausi 31.1. mennessä, syyskausi 31.8. mennessä
 • Urheiluapurahat ja esitys vuoden seuratoimijoista / marraskuu

Kenelle ja millä ehdoin

Sivistys- ja hyvinvointitoimiajan myöntämiä liikunnan avustuksia voi hakea iisalmelaiset rekisteröityneet liikunta-, nuoriso- ja vammaisjärjestöt.

Avustusten myöntämisen yleiset periaatteet

 1. Avustuksia myönnetään hakemuksesta iisalmelaisille yhdistyslain (503/1989) säännösten mukaisesti rekisteröityneille yhdistyksille tai muille rekisteröityneille yhteisöille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden. Yhdistysten edellytetään toimivan yhdistys- ja kirjanpitolain mukaisesti. Avustuksia voidaan myöntää myös ei iisalmelaisen hakijan toimintaan, joka tapahtuu Iisalmen alueella ja kohdistuu iisalmelaisten hyväksi.
 2. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräaikaan mennessä. Hakemuksen liitteitä voidaan täydentää hakuajan jälkeen.
 3. Kun avustusta myönnetään, arvioidaan hakijan toiminnan laatua ja laajuutta. Arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan suunnitelmallisuus ja hakijan oma rahoitusosuus sekä samalle hakijalle aiemmin myönnettyjen avustusten käyttötarkoituksen toteutuminen.
 4. Avustusta ei myönnetä samaan toimintaan, johon yhdistys/yhteisö on saanut tai saa avustusta toiselta Iisalmen kaupungin viranomaiselta tai toisesta avustuslajista. Lukuun ottamatta tapahtumatuki. Avustus harkitaan tapauskohtaisesti.
 5. Myönnetty avustus on hakijakohtainen, eikä sitä saa siirtää edelleen muun yhdistyksen/yhteisön käytettäväksi.
 6. Avustuksia ei myönnetä tapahtumiin tai hankkeisiin, joiden keskeinen tavoite on taloudellinen voitto, mainonta tai niihin verrattava toiminta.
 7. Avustuksen saaneen yhdistyksen/yhteisön edellytetään julkaisevan toimintakertomuksessaan tai muulla asianmukaisella tavalla, että se on saanut Iisalmen kaupungilta avustusta.
 8. Myönnetyllä avustuksella hakija voi kattaa hyväksytyistä toimintakuluistaan korkeintaan 70 %. Tämä ei koske kulttuuripalveluiden jakamia kohdeavustuksia.
 9. Avustusta saaneen yhdistyksen/yhteisön on toimittava hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa. Mahdolliset erimielisyydet on pyrittävä selvittämään osapuolten välisissä neuvotteluissa.

Jokaisen avustusmuodon tarkemmat myöntämisperusteet löytyvät dokumentista Sivistys- ja hyvinvointitoimialan avustusten myöntämisperusteet. Löydät dokumentin sivun alla olevasta linkistä.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kunnan tulee muun muassa tukea paikallisia liikuntaseuroja.

Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat tiedustella avustuksia toimintaansa sekä esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämiseen siltä kunnalta, jonka alueella ne toimivat.

Palvelun toteuttaa

Iisalmen kaupunki

Palvelusta vastaa

Iisalmen kaupunki
Tekstistä vastaa: Iisalmen kaupunki
Päivitetty: 11.6.2024