suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liedon kunta

Liikunta-avustukset seuroille ja yhteisöille

  • Palvelu
  • Lieto
  • Julkinen palvelu

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kunnan talousarviossa on varattu lietolaisille urheiluseuroille liikuntatoiminnan tukemiseen.

Perusavustusta myönnetään periaatteessa kaikille sitä hakeneille edellytykset täyttäville rekisteröidyille urheiluseuroille. Perusavustuksen jakamisen ehtona ovat:

•toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta

•toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta jaetaan

•yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä; myöhemmin tulee ilmoittaa muutoksista).

•lisäliite: Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesti myönnetyn avustuksen käytöstä.

Perusavustuksen jakamisessa kiinnitetään huomiota seuran toiminnan määrään, laatuun ja monipuolisuuteen sekä jäsenmäärään, toimintapaikkojen lukumäärään ja alueelliseen jakaumaan.

Toiminnan määrää ja laatua arvioidaan mm. järjestettyjen kilpailu-, harjoitus- ja kuntoliikuntatilaisuuksien sekä leirien luku- ja osanottajamäärien sekä seurassa toimivien valmentajien, ohjaajien, tuomareiden ja urheilijoiden lukumäärien perusteella. Toiminnan monipuolisuutta kuvaavat seurassa harrastettavat erilaiset liikuntamuodot.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kunnan tulee muun muassa tukea paikallisia liikuntaseuroja.

Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat tiedustella avustuksia toimintaansa sekä esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämiseen siltä kunnalta, jonka alueella ne toimivat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiedon kunta
Palvelusta vastaaLiedon kunta
Alue Lieto
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liedon kunta
Päivitetty: 1.4.2022