suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iisalmen kaupunki

Liikunnan ja nuorisopalveluiden tuki ja avustukset

 • Palvelu
 • Iisalmi
 • Julkinen palvelu

Liikunta- ja nuorisojärjestöt sekä vammaisjärjestöt voivat hakea keväisin toiminta-avustusta kaupungilta kuluvan vuoden toimintaan. Hakuaika ilmoitetaan erikseen lehdessä ja kaupungin verkkosivuilla.

Lisäksi liikunta- ja nuorisojärjestöille voidaan myöntää avustusta ilman erillistä hakuaikaa koulutus- ja kurssitoimintaan sekä kohdeavustusta mm. kuluvan vuoden liikuntatilojen ja -alueiden ylläpitoon, kunnossapitoon, rakentamiseen tai toimintaan liittyviin kalustohankintoihin. Kohdeavustuksiin kuuluvat myös iisalmelaisten jääseurojen avustukset lähialueen jäähallien käytöstä.

Urheiluapurahat ja stipendit julistetaan haettavaksi erillisellä kuulutuksella loppuvuodesta ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta täsmentää tarvittaessa vuosittain apurahojen ja stipendien myöntämiskriteereitä päätöksenteon yhteydessä, johtuen mm. käytössä olevista määrärahoista ja hakemusten määristä.

Toimi näin

Kaupungin myöntämien toiminta-avustusten hakuajat ja hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella kuulutuksella vuosittain ennen toiminta-avustusten hakuajan alkamista. Toiminta- ja kohdeavustuksissa on siirrytty sähköisiin avustuslomakkeisiin, jotka avautuvat ja sulkeutuvat automaattisesti hakuajan mukaan. Muista tehdä hakemus ajoissa.

Koulutus- ja kurssitoimintaan tarkoitettua avustusta voi hakea alla olevan periaatteiden mukaisesti:

 1. Avustusta haetaan erillisellä lomakkeella koulutustapahtuman jälkeen viimeistään 3 kk:n kuluessa koulutuksesta.
 2. Hakemuksen perusteella voidaan korvata tositteiden mukaisesti enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista, joita ovat kurssimaksut, matkat (halvimman kulkuneuvon mukaan ja ruokailukustannukset).
 3. Avustusta ei myönnetä ammattiin valmistaviin kursseihin ja koulutuksiin.
 4. Avusta on haettava viimeistään 15.11. mennessä. Myös ko. päivän jälkeen tuleviin koulutuksiin haetaan avustusta kuluarvioineen 15.11. mennessä.
 5. Avustus myönnetään viranhaltijapäätöksellä ja se lähetetään hakemuksessa mainitulle yhteyshenkilölle joko sähköisesti tai postitse hakijan suostumuksen mukaisesti.

Kohdeavustusta haetaan erillisellä hakemuslomakkeella kuluvan vuoden aikana ilman erillistä hakuaikaa. Myönnetty avustus maksetaan maksettuja kulutositteita vastaan. Kohdeavustus myönnetään viranhaltijapäätöksellä.

Vuoden ohjaaja apurahaa voi hakea sekä nuoriso- että liikuntajärjestö ja ohjaaja voi olla esim. vapaaehtoistyöntekijä tai iltaohjaaja, mutta ei päätoimisessa työsuhteessa järjestöön. Esityksen urheiluapurahoista, seurajohtajasta, valmentajasta ja ohjaajasta tekevät järjestöt erillisellä sähköisellä lomakkeella.

Yksityinen henkilö ei voi tehdä hakemusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustuksella ei saa olla päällekkäisyyttä kaupungin muiden hallintokuntien myöntämien avustusten kanssa.

Toiminta-avustusta myönnettäessä noudatetaan seuraavia ohjeita ja kriteereitä:

Määrälliset kriteerit 60 % (pisteytys)

 1. Toimintaan säännöllisesti osallistuvien lukumäärät, painotus alle 18-vuotiaissa (ikäryhmät: 0-12, 13-18, 19-29, 30-)
 2. Kokoontuvien ryhmien kokoontumiskertojen, ohjaajien ja valmentajien lukumäärät

Laadulliset kriteerit 40 %

 1. Toiminnan vastaavuus kaupungin / sivistys- ja hyvinvointitoimialan strategisiin tavoitteisiin.
 2. Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus.
 3. Ohjaajien ja valmentajien koulutustaso ja koulutusaktiivisuus.
 4. Ko. järjestölle myönnetty valtakunnallinen laatutunnustus (esim. sinetti tai vastaava).

Urheiluapurahojen ja stipendien myöntämiskriteerit

 • Palkittavan on oltava kirjoilla Iisalmessa tai edustettava iisalmelaista järjestöä
 • Apurahoja jaettaessa huomioidaan yksilön/joukkueen saavutukset, sarjataso, lajin arvostus, yleisyys ja Iisalmen tunnetuksi tekeminen
 • Pääosa apurahoista kohdistetaan vähintään 15-vuotiaisiin urheilijoihin merkittävistä syistä apuraha voidaan myöntää myös alle määritellyn ikärajan, palkitseminen voi tapahtua muullakin tavalla kuin rahallisesti.
 • Ikämiessarjoissa ei myönnetä henkilökohtaista apurahaa, poikkeuksena kuitenkin vammaisurheilijat

Avustusten myöntämisperusteet löytyvät kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen 15.1.2018 hyväksymästä avustusten myöntämisperusteesta (https://www.iisalmi.fi/loader.aspx?id=722891ed-c5f3-4b50-816d-5829e3a67cf0).

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kunnan tulee muun muassa tukea paikallisia liikuntaseuroja.

Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat tiedustella avustuksia toimintaansa sekä esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämiseen siltä kunnalta, jonka alueella ne toimivat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIisalmen kaupunki
Palvelusta vastaaIisalmen kaupunki
Alue Iisalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Iisalmen kaupunki
Päivitetty: 19.11.2020