suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus ja vapautus ajoneuvoverosta

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus on henkilökohtainen. Liikkumisesteisen pysäköintitunnus korvasi vammaisen pysäköintiluvan 1.6.2020 alkaen. Ennen 1.6.2020 myönnetyt vammaisen pysäköintiluvat ovat voimassa normaalisti luvan voimassaolon loppuun asti.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus voidaan myöntää, jos myöntämisen edellytykset lääkärinlausunnon perusteella täyttyvät. Tunnusta voidaan käyttää siinä ajoneuvossa, jossa tunnuksenhaltija on itse kuljettajana tai kuljetettavana. Liikkumisesteisen pysäköintitunnus kelpaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Voit hakea samalla myös vapautusta ajoneuvoveron perusverosta.

Toimi näin

 • Hae liikkumisesteisen pysäköintitunnusta asiointipalvelussa tai Ajovarmassa
 • Hanki tarvittaessa lääkärinlausunto
 • Jos sinulla ei ole aiempaa pysäköintilupaa tai aiempi pysäköintilupasi on myönnetty alle 10 vuoden määräajaksi, koska vammaasi ei ole arvioitu pysyväksi, hanki lääkärinlausunto. Lausunnon on täytettävä luvan myöntämisen edellytykset. Lääkäreillä ja lääkäriasemilla on lausuntolomakkeita, jotka on tarkoitettu liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntämiseen.
 • Jätä hakemus
 • Voit hakea palvelun käytön edellytysten täyttyessä liikkumisesteisen pysäköintitunnusta sähköisesti Oma asiointi -palvelussa (20 e) tai vaihtoehtoisesti Ajovarman palvelupisteessä (20 e).
 • Haettaessa liikkumisesteisen pysäköintitunnusta Ajovarmasta, hakemusta ja mahdollista lääkärinlausuntoa ei tarvitse jättää henkilökohtaisesti, vaan ne voidaan toimittaa vammaisen henkilön puolesta. Hakemus tulee maksaa sen jättämisen yhteydessä.
 • Hakemuksen yhteydessä voit hakea vapautusta ajoneuvon perusverosta. Ilmoita hakemuksessa tai Oma asiointi -palvelussa verovelvollisen henkilötunnus sekä sen ajoneuvon rekisteritunnus, jolle haet vapautusta. Vapautusta voi hakea uuden pysäköintiluvan ja aikaisemman pysäköintiluvan uudistamisen yhteydessä, mutta ei kaksoiskappaleen hakemisen yhteydessä. Vapautuksen voimassaolo on sidottu pysäköintiluvan kestoon.
 • Saat pysäköintitunnuksen postitse kotiin noin 6 arkipäivän kuluessa hakemuksesi jättämisestä, jos luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Jos sähköisessä hakemuksessasi on puutteita, Ajovarman asiakaspalvelija on sinuun yhteydessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ja tästä liikkumista vaikeuttavasta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta kuuluu vähintään haittaluokkaan 11 (Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, 84§)

Jos vammaisuus aiheutuu heikentyneestä näöstä, on näöntarkkuuden oltava paremmassa silmässä enintään 0,1, tai näkökyky kokonaisuudessaan arvioiden on vähintään haittaluokan 17 mukainen

Vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten lupa voidaan myöntää, jos kuljetettavalla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.

Päätöksen siitä, täyttyvätkö myöntämisen edellytykset, tekee lääkäri. Jos henkilöllä on pysyvä haitta, pysäköintitunnus myönnetään 10 vuodeksi. Muussa tapauksessa tunnus myönnetään lääkärin lausunnossaan erikseen ilmoittamaksi lyhyemmäksi ajaksi.

Palvelu on maksullinen.

Pysäköintiluvan hinta on 20 euroa. Pelkkää vapautusta ajoneuvoverosta voi hakea maksutta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelusta vastaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 22.6.2020