suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Luonnonvarakeskus

Leimikon hakkuuennuste

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

ARVO-ohjelmisto tuottaa ennusteen hakkuuseen tulevan leimikon puuston puutavaralajeittaisesta kertymästä, läpimitta-pituusluokittaisesta jakaumasta sekä hakkuukertymän arvosta. Ennuste lasketaan leimikolle puulajikohtaisesti (vaihtoehdot: mänty, kuusi tai koivu).

Ennusteet perustuvat aiemmin hakkuukoneella kerättyjen puiden puukohtaisista mittaustiedoista (stm-tiedot) rakennettuun runkopankkiin. Käyttäjät voivat täydentää runkopankkia ohjelmaan rakennettujen rutiinien avulla itse tallentamalla sinne hakkuukoneaineistojaan, jotka vastaavat nimenomaan paikallisia, hakattavan leimikon kaltaisia metsiköitä.

Runkopankin lisäksi ARVO-ohjelmisto sisältää Luken maastomittausten pohjalta rakennetun laatupankin, jonka avulla tuotetulle stm-tasoiselle puujoukkoennusteelle voidaan ennustaa vikaisuustiedot huomioitavaksi runkojen katkonnassa. Ennuste eli ohjelmiston rakentama puujoukko voidaan myös katkoa halutuilla katkontaohjeilla huomioiden runkojen dimensiot sekä ulkoinen laatu.

Toimi näin

ARVO on suunniteltu käytettäväksi Windows XP/ Windows Vista -käyttöjärjestelmällä. Järjestelmän näytön tarkkuus on oltava vähintään 1024 x 768 kuvapistettä. Ohjelmisto ja luotava runkopankki vaativat mielellään 400 megatavua vapaata kiintolevytilaa. HUOM! Käyttäjällä on oltava kirjoitusoikeudet siihen hakemistoon, johon ohjelma asennetaan.

Kenelle ja millä ehdoin

ARVO on ilmaisjakeluohjelma, jota saa ladata ja käyttää vapaasti. Ohjelmistoa tai sen osaa ei saa jakaa edelleen eikä sillä tuotettuja tuloksia saa myydä, julkaista tai muuten levittää ilman Luonnonvarakeskuksen lupaa.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLuonnonvarakeskus
Palvelusta vastaaLuonnonvarakeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Luonnonvarakeskus
Päivitetty: 6.11.2019