suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Helsingin kaupunki

Leikkipuistojen koululaisten toiminta

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Lasten ulkotoimintaan suunniteltu ympäristö mahdollistaa lasten leikin ja liikkumisen omien mieltymysten mukaan. Leikkipuiston toiminnassa lapset ovat vakuutettuja. Koululaisten leikkipuistotoiminta järjestetään pääosin suomeksi. Kaikki lapset ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Leikkipuiston henkilöstöllä, sosiaaliohjaajilla ja ohjaajilla, on kasvatus- tai sosiaali- ja terveysalan koulutus. Leikkipuistossa ohjaajat huolehtivat lasten ja toimintaympäristön turvallisuudesta.

Päivittäinen toiminta alkaa lapsen koulutyön päätyttyä ja päättyy joko klo 16.00 tai 16.30.

Leikkipuistojen koululaisten ohjattuun toimintaan ilmoittaudutaan. Toiminta on maksutonta.

Ilmoittautuminen syksyn toimintaan alkaa maaliskuussa. Toimintaan voi ilmoittautua läpi toimintakauden.

Ohjattua toimintaa järjestetään sekä sisällä että ulkona. Toiminta on monipuolista lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Leikkipuistossa lapset ovat aktiivisia toimijoita; toiminnan suunnittelu ja toteutus lähtevät lasten toiveista ja tarpeista.

Lapsi voi osallistua toimintaan päivittäin tai epäsäännöllisesti. Huoltaja ilmoittaa leikkipuistoon lapsen poissaolopäivät, kotiinlähtöajan ja tiedon lapsen itsenäisestä kotiinlähdöstä. Jos lapsi ei saavu sovitusti leikkipuistoon tai poistuu ilmoittamatta toiminta-aikana, ilmoitamme siitä huoltajalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Toiminta on suunnattu alakoululaisille. Leikkipuistojen koululaisten toiminta järjestetään Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisena avoimena varhaiskasvatuksena.

Ilmoittautuminen ohjattuun toimintaan ja maksulliseen välipalaan tai ilmoittautuminen ohjattuun toimintaan (leikkipuistossa mahdollisuus nauttia omia eväitä). Välipalan hinta on 36,10 €/kk. Välipalamaksuun voi hakea maksuvapautusta.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaHelsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki
Päivitetty: 25.10.2021