suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Lausunto naapurin kuulemisesta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Vireillä olevan rakennushankkeen johdosta on kuultava kaikkia rajanaapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereiset kiinteistöt ja tienpitäjä, kun kiinteistö rajoittuu maantiehen, sekä vastapäisen kiinteistön omistajat.

Kun kiinteistö rajoittuu maantiehen, naapurin kuulemislausuntoa pyydetään tienpitäjänä toimivalta ELY-keskukselta.

Tienpitäjää pitää kuulla mm. seuraavista vireillä olevi ...

Toimi näin

Täytä naapurin kuulemislomake, joka löytyy useimpien kuntien verkkosivuilta. Naapurin kuulemisessa tulee olla kopiot lupahakemuksesta ja seuraavat asiakirjat:

  • yleiskartta josta selviää tontin sijainti maantiehen nähden (1:1000, 1:2000)
  • voimassa oleva tarkin kaavaote (asemakaava, ranta-asemakaava, osayleiskaava, yleiskaava)
  • mitattavissa oleva asemapiirros sisältäen:

* rakennusten sijoittuminen tiehen nähden

* ehdotus liittymäpaikasta / kulkuyhteys

* hulevesien johtaminen kiinteistöltä

Lähetä kuulemislomake asiakirjoineen sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka alueella kohde on.

Kenelle ja millä ehdoin

Uutta rakentamista varten tulee selvittää kunnasta, tehdäänkö rakentamisesta suunnittelutarveratkaisu, vai eteneekö asia suoralla rakennusluvalla. Mikäli asia etenee suoralla rakennusluvalla, pyydetään ELY-keskukselta naapurin kuulemislausuntoa, minkä jälkeen ELY-keskukselta haetaan liittymälupaa tai suoja-alueelle rakentamisen poikkeuslupaa. Jos taas rakentamisesta tehdään suunnittelutarveratkaisu, myönteistä suunnittelutarveratkaisua varten pyydetään ELY-keskukselta naapurin kuulemislausuntoa. Myönteisen suunnittelutarveratkaisun jälkeen voi hakea liittymälupaa tai suoja- ja näkemäalueelle rakentamisen poikkeamispäätöstä ELY-keskukselta.

Maantien suoja-alueella ei saa lähtökohtaisesti pitää rakennusta. Maantien suoja- tai näkemäalueella ei saa myöskään pitää sellaista aitaa tai rakennelmaa, josta tai jonka käytöstä on haittaa liikenneturvallisuudelle tai tienpidolle. ELY-keskus voi kuitenkin hakemuksesta erityisestä syystä sallia rakentamisen, jos siitä tai rakennuksen, rakennelman tai laitteen käytöstä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle.


Määräaika

Rajanaapureita on kuultava vireillä olevista rakennushankkeista ennen liittymäluvan tai suoja-alueelle rakentamisen poikkeamispäätöksen hakua.

Käsittelyaika

Hakemukset käsitellään tulojärjestyksessä resurssien sallimissa puitteissa, keskimäärin 4-8 viikkoa riippuen hakemuksen selvittelyyn käytettävästä ajasta.

Palvelun toteuttaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 2.1.2023