suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Lastenvalvoja

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lastenvalvojat vastaavat lapsen isyyden/äitiyden selvittämiseen liittyvistä asioista ja vahvistavat lasten huoltajuuteen, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimukset.

Vanhempien erotessa heidän tulee sopia alaikäisen lapsensa huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Lastenvalvoja ei päätä sopimusten sisällöstä, vaan hänen tehtävänään on avustaa vanhempia sopimusten laadinnassa ja valvoa, etteivät sopimukset ole lapsen edun vastaisia.

Vanhempien tulee selvittää lapsen omat, lähinnä asumiseen ja tapaamisiin liittyvät, toivomukset ja mielipiteet ennen käyntiään lastenvalvojalla, mikäli se lapsen kehitystaso huomioon ottaen on mahdollista. Lapsen mielipiteen selvittäminen kirjataan sopimukseen. Elatukseen liittyvät kysymykset ovat vanhempien välisiä, eikä niistä tule keskustella lapsen kanssa.

Mikäli vanhemmat eivät kykene sopimaan lapsen asioista keskenään tai lastenvalvojan luona, kyseiset asiat on mahdollista viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Avo- ja avioerotilanteessa vanhemmat voivat sopia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Kun vanhemmat tekevät päätöksiä lapsen tulevaisuudesta, heidän tulee keskustella niistä lapsen kanssa, jos se on mahdollista lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Lapsen ajatukset ja toivomukset on otettava huomioon. Kunnan lastenvalvoja antaa tietoa vaihtoehdoista. Hän myös auttaa sopimuksen laatimisessa. Sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava lapsen kotikunnan lastenvalvojan luona. Jos asiassa ei päästä yksimielisyyteen, se ratkaistaan tuomioistuimessa.

Jos lapsi on vanhempiensa yhteisessä huollossa, vanhemmat päättävät yhdessä lapsen kannalta merkittävistä asioista, kuten lapsen asuinpaikasta, terveydenhuollosta sekä päivähoidosta tai koulusta. Joissain tilanteissa voidaan myös sopia tehtävien jaosta huoltajien kesken. Yksinhuoltaja päättää yksin lapsen asioista.

Jos lapsi asuu vain toisen vanhempansa luona, hänellä on oikeus tavata toista vanhempaansa ja pitää vanhempaan yhteyttä vanhempien sopimalla tavalla. Vanhemmat voivat sopia myös lapsen asumisesta vuorotellen kummankin vanhempansa luona sopimuksessa määritellyllä tavalla.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Palvelusta vastaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Alue Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Veteli
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Päivitetty: 27.9.2021