suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tornion kaupunki

Lastensuojelun sosiaalityö

  • Palvelu
  • Tornio
  • Julkinen palvelu

Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Lastensuojelun tehtävänä on näiden oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi/nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. Lastensuojelutyötä tehdään yhdessä perheen, perheen lähiverkoston ja eri viranomaisten kanssa.

Lastensuojeluasia voi tulla vireille asiakkaan oman yhteydenoton, hakemuksen tai tehdyn lastensuojeluilmoituksen perusteella. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa yksityinen henkilö, jolla on huoli lapsen tai perheen tilanteesta. Lastensuojeluilmoituksen ottaa vastaan lastensuojelun sosiaalityöntekijä, joka arvioi välittömästi lapsen mahdollisen kiireellisen avun tarvetta. Lisäksi aloitetaan sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään lastensuojelun tarve, ellei asia ole selvästi luonteeltaan sellainen, ettei lastensuojelun tukitoimia tarvita. Arvio on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Arvio on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireille tulosta.

Viranomaiset ovat ilmoitusvelvollisia, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää, että lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat tekijät tai lapsen oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojeluntarpeen selvittämistä. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat myös avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liityvä sijaishuolto ja jälkihuolto.

Ennen lapsen syntymää lastensuojeluilmoituksen tekemiseen velvoittavat viranomaiset ovat velvollisia tekemään ennakollisen lastensuojeluilmoituksen, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Kiireellisissä tapauksissa päivystävän sosiaaliviranomaisen on arvioitava viipymättä sosiaalipalvelujen tarve.

Kenelle ja millä ehdoin

Lastensuojelulain mukaisia palveluja voidaan antaa yksin lapseen kohdistuvana, mutta myös järjestää lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia lapsen vanhemmille, huoltajille tai lapsesta huolta pitäville henkilöille. Lain mukaiset lastensuojelutoimenpiteet voivat kohdistua alle 18-vuotiaisiin lapsiin.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTornion kaupunki
Palvelusta vastaaTornion kaupunki
Alue Tornio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tornion kaupunki
Päivitetty: 27.1.2020