suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Lastensuojelun sijoituksen sosiaalityö

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu
Alue Vantaa
Palvelun kielet suomi, ruotsi

Sijoituksen sosiaalityön asiakkaina ovat huostaan otetut lapset ja nuoret, jotka asuvat sijaisperheessä, ammatillisessa perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa.

Jokaisella sijoitetulla lapsella on vastuusosiaalityöntekijä, joka toimii yhteistyössä lapsen, hänen vanhempiensa, sijaishuoltopaikan ja muun verkoston kanssa. Tehtävänä on yhdessä turvata lapsen hyvä hoito, kasvatus ja kehitys sijaishuollon aikana. Sosiaalityöntekijä tapaa, kuuntelee ja tukee lasta ja seuraa hänen fyysistä, psyykkistä vointiaan sekä sosiaalista vuorovaikutusta, jotta sijoitus edistää lapsen vointia. Sosiaalityöntekijä valvoo hoidon laatua ja vastaa lasta koskevasta asiakassuunnitelmasta.

Asiakassuunnitelmassa sovitaan mm. siitä, kuinka lapsi tapaa ja pitää yhteyttä perheenjäseniinsä tai muihin läheisiin ihmisiin. Asiakassuunnitelmassa kuvataan lapsen tilannetta ja tarpeita ja siinä näkyvät ne palvelut, joita lapsen hoidon ja kehityksen turvaamiseksi hankitaan. Lapseen ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista sovitaan näissä yhteisissä neuvotteluissa, joita järjestetään ainakin vuoden välein.

Lapsen asiakassuunnitelmaa tehtäessä tärkeinä osapuolina ovat joko perhehoitajat tai lastenkodin henkilökunta, jotka lasta päivittäin hoitavat. He ovat puolin ja toisin yhteydessä vastuusosiaalityöntekijään ja kertovat kuulumisia.

Perhehoitajilla on oma vastuutyöntekijä, joka tukee perhehoitajia tehtävässään ja tarvittaessa järjestää heille tukipalveluja.

Lapsen vastuusosiaalityöntekijä ja lapsen vanhempi - niin halutessaan - laativat vanhemman asiakassuunnitelman siitä, miten ja mistä vanhempi saa itselleen apua omaan toipumiseensa ja vanhemmuutensa tukemiseksi. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa esim. päihdehoidon työntekijöiden kanssa.

Lapsilisä ja mahdollinen elatustuki ohjataan lapsen hoidon kustannuksiin. Osa elatustuista tai lapselle tulevista eläkkeistä kartuttaa lapselle myöhemmin täysi-ikäisenä maksettavia itsenäistymisvaroja. Työssäkäyville vanhemmille voidaan määrätä asiakasmaksu tulojen ja elämäntilanteen mukaan.


Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan sen jälkeen, kun sijaishuolto tai muut lastensuojelutoimet ovat päättyneet. Oikeus jälkihuoltoon kestää viisi vuotta tai siihen asti, että nuori täyttää 21 vuotta.

Jälkihuollosta vastaa kunta. Jälkihuollossa olevaa nuorta tuetaan asumisen järjestelyissä, talousasioissa sekä opiskelua, työtä ja muuta elämää koskevissa suunnitelmissa. Jälkihuoltoa toteuttaa sosiaalityöntekijä.


Palvelun toteuttaa: 
Vantaan kaupunki
Vantaan kaupunki: ostopalvelu (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)