suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vaasan kaupunki

Lastensuojelun sijaishuolto

  • Palvelu
  • Vaasa
  • Julkinen palvelu

Lasten sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lapsen tai nuoren ollessa välittömässä vaarassa pitää hänet sijoittaa joko perhehoitoon tai laitoshoitoon.

Perhehoito tarkoittaa, että lapsen tai nuoren hoito, kasvatus ja muu ympärivuorokautinen huolenpito järjestetään yksityiskodissa oman kodin ulkopuolella. Hänet sijoitetaan asumaan sosiaalitoimen valitsemaan perheeseen yhdeksi perheenjäseneksi joko tilapäisesti tai toistaiseksi. Sijaiskoti voi olla Vaasassa tai lähiympäristössä.

Perhehoitoon voidaan sijoittaa joko huostaanotettu tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitettu lapsi. Perhehoitajaksi taas voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitajan kanssa laaditaan toimeksiantosopimus.

Lastensuojelulaitokset ovat lasten ja nuorten kehityksen tukemiseen erikoistuneita kodinomaisia toimintayksiköitä. Laitosten tehtävänä on tarjota turvallinen hoito ja virikkeellinen kasvuympäristö. Ne voivat antaa lyhytaikaista tai pitkäaikaista hoitoa lapsille ja nuorille, jotka eivät voi asua kotonaan.

Toimi näin

Kiireellisissä tapauksissa on otettava aina ensin yhteyttä sosiaalipäivystykseen numerossa 06 325 2347 (24/7).

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se kunta, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä lapsen kotikunta.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVaasan kaupunki
Palvelusta vastaaVaasan kaupunki
Alue Vaasa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vaasan kaupunki
Päivitetty: 23.7.2021