suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lastensuojelun sijaishuolto

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lapsi/nuori on huostaanotettu ja sijoitettu sijaishuoltoon sijaisperheeseen. Lapsi/nuori voidaan sijoittaa myös avohuollon tukitoimena sijaisperheeseen lyhyeksi ajaksi, jos huostaanoton kriteerit eivät täyty. Lyhytkestoinen sijoitus toimii nuoren/perheen tilanteen pysäyttäjänä ja korjaavien toimenpiteiden käynnistäjänä.

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Kun lapsen kasvuolot tai hänen oma käytöksensä uhkaa vakavasti vaarantaa lapsen kehitystä tai terveyttä, voidaan hänet ottaa huostaan ja sijoittaa sijaishuoltoon. Avohuollon tukitoimin tapahtuva sijoitus voidaan toteuttaa, jos ym. vaara ei ole vakava ja huoltajat ja 12 v. nuori itse suostuvat sijoitukseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se hyvinvointialue, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä se hyvinvointialue, jolla lapsen kotikunta sijaitsee.

Palvelun toteuttaa

SoTe kuntayhtymä

Palvelusta vastaa

SoTe kuntayhtymä
Tekstistä vastaa: SoTe ky/Perusturvaliikelaitos Saarikka
Päivitetty: 24.10.2022