suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Lastensuojelun sijaishuolto

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: SoTe ky/Perusturvaliikelaitos Saarikka
Alue: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi
Palvelun kieli: suomi

Lapsi/nuori on huostaanotettu ja sijoitettu sijaishuoltoon sijaisperheeseen. Lapsi/nuori voidaan sijoittaa myös avohuollon tukitoimena sijaisperheeseenlyhyeksi ajaksi, jos huostaanoton kriteerit eivät täyty. Lyhytkestoinen sijoitus toimii nuoren/perheen tilanteen pysäyttäjänä ja korjaavien toimenpiteiden käynnistäjänä.


Kenelle ja millä ehdoin

Kun lapsen kasvuolot tai hänen oma käytöksensä uhkaa vakavasti vaarantaa lapsen kehitystä tai terveyttä, voidaan hänet ottaa huostaan ja sijoittaa sijaishuoltoon. Avohuollon tukitoimin tapahtuva sijoitus voidaan toteuttaa, jos ym. vaara ei ole vakava ja huoltajat ja 12 v. nuori itse suostuvat sijoitukseen.

Palvelu on maksullinen.


Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisestä ja kuluista vastaa lapsen kotikunta.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.


Palvelun toteuttaa: 
SoTe ky/Perusturvaliikelaitos Saarikka