suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siuntion kunta

Lastensuojelun sijaishuolto

  • Palvelu
  • Siuntio
  • Julkinen palvelu

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisestä ja kuluista vastaa lapsen kotikunta. Sijaishuolto voidaan järjestää avohuollon sijoituksena, kiireellisenä sijoituksena tai huostaanottona.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan toteuttaa perheho ...

Toimi näin

Lastensuojeluun liittyvissä asioissa ole yhteydessä sosiaalitoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Avohuollon sijoitus (lastensuojelulaki 37§) toteutetaan, jos lapsi ja huoltaja hyväksyvät sijoituksen ja sosiaalitoimesta arvioidaan sen olevan tarpeellinen.

Kiireellinen sijoitus toteutetaan, jos lapsi on välittömässä vaarassa lastensuojelulain 40§ mukaisesti.

Huostaanotto (lastensuojelulaki 40§) toteutetaan, jos:

1) puutteet lapsen huolenpidossa ja kasvuolosuhteet uhkaavat vakavakasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä,

2) lapsi vaarantaa terveyttään ja kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muilla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelusta vastaa

Siuntion kunta
Tekstistä vastaa: Siuntion kunta
Päivitetty: 1.3.2022