suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Lastensuojelun sijaishuolto

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu
Alue Salo
Palvelun kielet suomi, englanti, ruotsi

Lastensuojelun sijaishuolto tarkoittaa huostaan otetun lapsen kotikunnan vastuulla olevan hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Huostaanotto pyritään tekemään aina yhteistyössä lapsen vanhempien ja muiden verkostojen kanssa. Lapsen suostumukseen perustuva huostaanotto voidaan vahvistaa sosiaalitoimessa johtavan viranhaltijan päätöksellä. Vastentahtoisissa tilanteissa päätöksen huostaanotosta tekee aina hallinto-oikeus.


Toimi näin

Laitoshoidossa huostaanotettu lapsi asuu pääsäänöisesti lastensuojelulaitoksessa, koulukodissa tai muussa näihin rinnastettavassa laitoksessa. Osa laitoksista on erikoistunut päihdeongelmaisten tai mielenterveysongelmaista lasten ja nuoren hoitoon.

Lastensuojelulain edellyttämät ilmoitukset kuntaan sijoitetuista lapsista lähetetään osoitteeseen:

Salon kaupunki

Lastensuojelun toimistosihteeri

PL 80

24101 SALO


Kenelle ja millä ehdoin

Sijaishuolto voidaan toteuttaa kahdella tavalla; perhe- tai laitoshoitona. Perhehoidossa lapsi asuu sijaisperheessä. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle lapselle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan.

Laitoshoidossa oleva huostaanotettu lapsi asuu lastensuojelulaitoksessa, koulukodissa tai muussa näihin rinnastettavassa laitoksessa. Osa laitoksista on erikoistunut esim. päihdeongelmaisten tai mielenterveysongelmaista lasten ja nuoren hoitoon.

Huostaanotto pyritään tekemään yhteistyössä lapsen vanhempien ja muiden verkostojen kanssa. Lapsen suostumukseen perustuva huostaanotto voidaan vahvistaa sosiaalitoimessa johtavan viranhaltijan päätöksellä. Vastentahtoisissa tilanteissa päätöksen huostaanotosta tekee hallinto-oikeus.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisestä ja kuluista vastaa lapsen kotikunta.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.


Palvelun toteuttaa: 
Salon kaupunki