suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Lastensuojelun sijaishuolto

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen kotikunnan vastuulla olevan hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Huostaanotto pyritään tekemään yhteistyössä lapsen vanhempien ja muiden verkostojen kanssa. Lapsen suostumukseen perustuva huostaanotto voidaan vahvistaa sosiaalitoimessa johtavan viranhaltijan päätöksellä. Vastentahtoisissa tilanteissa päätöksen huostaanotosta tekee hallinto-oikeus.

Toimi näin

Laitoshoidossa oleva huostaanotettu lapsi asuu lastensuojelulaitoksessa, koulukodissa tai muussa näihin rinnastettavassa laitoksessa. Osa laitoksista on erikoistunut esim. päihdeongelmaisten tai mielenterveysongelmaista lasten ja nuoren hoitoon.

Lastensuojelulain edellyttämät ilmoitukset kuntaan sijoitetuista lapsista lähetetään osoitteeseen:

Salon kaupunki

Lastensuojelun toimistosihteeri

PL 80

24101 SALO

Kenelle ja millä ehdoin

Sijaishuolto voidaan toteuttaa kahdella tavalla; perhe- tai laitoshoitona. Perhehoidossa lapsi asuu sijaisperheessä. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle lapselle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan.

Laitoshoidossa oleva huostaanotettu lapsi asuu lastensuojelulaitoksessa, koulukodissa tai muussa näihin rinnastettavassa laitoksessa. Osa laitoksista on erikoistunut esim. päihdeongelmaisten tai mielenterveysongelmaista lasten ja nuoren hoitoon.

Huostaanotto pyritään tekemään yhteistyössä lapsen vanhempien ja muiden verkostojen kanssa. Lapsen suostumukseen perustuva huostaanotto voidaan vahvistaa sosiaalitoimessa johtavan viranhaltijan päätöksellä. Vastentahtoisissa tilanteissa päätöksen huostaanotosta tekee hallinto-oikeus.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se kunta, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä lapsen kotikunta.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 18.5.2020