suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Säkylän kunta

Lastensuojelun sijaishuolto

  • Palvelu
  • Säkylä
  • Julkinen palvelu

Lasten sijaishuolto on lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijoituspaikkana voi olla joko perhehoitoon tai laitoshoitoon.

Perhehoito tarkoittaa, että lapsen hoito, kasvatus ja muu ympärivuorokautinen huolenpito järjestyy yksityiskodissa oman kodin ulkopuolella. Lapsi asuu sosiaalitoimen valitsemassa perheessä ja on yksi perheenjäsen joko tilapäisesti tai toistaiseksi. Perhehoitoon voidaan sijoittaa joko huostaanotettu tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitettu lapsi. Perhehoitajaksi taas voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitajan kanssa laaditaan toimeksiantosopimus.

Lastensuojelulaitokset ovat lasten ja nuorten kehityksen tukemiseen erikoistuneita yksiköitä. Laitosten tehtävänä on tarjota turvallinen hoito ja virikkeellinen kasvuympäristö. Ne voivat antaa lyhyt- tai pitkäaikaista hoitoa lapsille ja nuorille, jotka eivät voi asua kotonaan.

Toimi näin

Ota yhteyttä lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se kunta, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä lapsen kotikunta.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSäkylän kunta
Palvelusta vastaaSäkylän kunta
Alue Säkylä
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Säkylän kunta
Päivitetty: 8.5.2020