suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Lastensuojelun sijaishuolto

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Huostaanotto on lastensuojelun viimesijainen keino. Päätöksen huostaanotosta tekee lastensuojelutyön päällikkö, jos kaikki osapuolet suostuvat siihen tai hakemuksesta Turun hallinto-oikeus (tahdonvastainen).

Yleensä huostaanottoa valmistellaan pitkään yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Myös huostaanottoon liittyy asiakassuunnitelma, jossa todetaan mm. sijoituksen tarkoitus ja tavoitteet sekä yhteydenpito lapsen ja läheisten ihmisten välillä. Lausuntoja voidaan pyytää lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoilta.

Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisesti sijaishuollon tarpeessa, hänet voidaan sijoittaa perhe- tai laitoshoitoon kiireellisen sijoituksen päätöksellä. Yhteyden säilyttäminen ja ylläpitäminen lapsen omiin vanhempiin ja sisaruksiin on lapsen kehityksen kannalta tärkeää silloinkin, kun lapsi ei asu kotona. Läheiset voivat vierailla lapsen sijoituspaikassa ja lapsi voi käydä kotona. Vanhemmat osallistuvat lasta koskeviin neuvotteluihin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se kunta, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä lapsen kotikunta.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 4.5.2020