suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Lastensuojelun sijaishuolto

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Mikäli avohuollon tukitoimet eivät riitä turvaamaan lapsen tilannetta, on arvioitava lapsen sijaishuollon tarve. Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella. Sijaishuolto voidaan järjestää joko perhehoitona, laitoshuoltona tai muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Sijaishuollossa lapselle laaditaan asiakassuunnitelma, johon kirjataan mm. sijaishuollon tavoitteet, lapsen tarvitsemat tukitoimet ja palvelut sekä yhteydenpito lapselle läheisiin henkilöihin.

Lapsen huolto säilyy sijoituksen aikana hänen huoltajillaan. Kun lapsi on otettu huostaan tai sijoitettu kiireellisesti, on sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä oikeus päättää lapsen olinpaikasta, hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta, opetuksesta ja terveydenhuollosta.

Sijaishuollon aikana lapsella on oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa, sisaruksiinsa ja muihin läheisiin. Lapselle on sijaishuollon aikana turvattava hänen kehityksensä kannalta tärkeät, jatkuvat ja turvalliset ihmissuhteet.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se kunta, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä lapsen kotikunta.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Palvelusta vastaaPohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Alue Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku, Siikainen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Päivitetty: 15.3.2021