suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Lastensuojelun sijaishuolto

  • Palvelu
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Lapsi voidaan sijoittaa pitkäaikaisesti kodin ulkopuolelle, kun kotiin annettava lastensuojelun tuki ei riitä. Paikkoja ovat sijaisperhe, lastenkoti, perhekoti tai laitos. Tavoitteena on, että sijoitus suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa sekä lapsen kanssa, kun lapsi on täyttänyt 12 vuotta.

Toimi näin

Kunta huostaanottaa lapsen kun kotiin annettavat avohuollon tukitoimet eivät riitä. Huostaanottopäätöksen tekee palveluesimies yhteistyössä perheen kanssa tai riitatilanteessa hallinto-oikeus.

Jos sinulla herää huoli oman tai vastuullasi olevan lapsen tai lähiympäristösi lapsen hyvinvoinnista, tee lastensuojeluilmoitus sähköisellä palvelulla.

Kiireellisissä lastensuojeluasioissa soita sosiaalipäivystykseen.

Jos olet jo lastensuojelun asiakas, voit soittaa asioitasi hoitavalle sosiaalityöntekijällesi ja sopia tapaamisen.

Voit ottaa yhteyttä lastensuojeluun, myös nimettömänä, kun perheessä esimerkiksi on

  • lasten/nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
  • kaltoinkohtelua tai väkivaltaa
  • vanhempien päihteiden käyttöön tai mielenterveyteen liittyviä ongelmia
  • lapsen tai nuoren päihteiden käyttöä tai kokeilua
  • muita kriisejä.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsi saa lastensuojelun sijaishuoltoa, jos hän on lastensuojelun asiakas ja huostaanotettu.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se kunta, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä lapsen kotikunta.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun kaupunki, Valtion koulukodit
Palvelusta vastaaOulun kaupunki
Alue Oulu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 11.11.2021