suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Lastensuojelun sijaishuolto

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Naantalissa jokainen sijaishuollon asiakkaana oleva lapsi perheineen saa oman sosiaalityöntekijän. Sosiaalityöntekijän kanssa arvioidaan säännöllisesti palvelukokonaisuutta ja sijaishuollon tarpeellisuutta muun muassa asiakassuunnitelman päivittämisen yhteydessä. Sosiaalityönte ...

Toimi näin

Ota yhteyttä omaan sosiaalityöntekijääsi tai sosiaaliohjaajaasi sijaishuoltoa koskevissa kysymyksissä.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se hyvinvointialue, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä se hyvinvointialue, jolla lapsen kotikunta sijaitsee.

Palvelun toteuttaa

Naantalin kaupunki

Palvelusta vastaa

Naantalin kaupunki
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 31.10.2022