suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Lastensuojelun sijaishuolto

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Lastensuojelun sijaishuolto on huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lapsi voidaan sijoittaa perhehoitoon, ammatilliseen perhekotiin, lastensuojelulaitokseen tai muuhun lapsen tarpeen mukaiseen hoitoon.

Kiireellisissä tilanteissa lapselle etsitään yhteistyössä Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön kanssa hänen tarpeisiinsa vastaava sijaishuoltopaikka. Sosiaalityöntekijä selvittää lapsen ja vanhemman mielipiteen ennen kiireellisen sijoituksen tekemistä, ellei kuulemisesta aiheudu haittaa lapsen terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle.

Lapsen asuminen sijaishuoltopaikassa kestää niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Sijaishuolto päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 18 vuotta. Sen jälkeen asiakkuus siirtyy lastensuojelun jälkihuoltoon.

Toimi näin

Lastensuojelun sijaishuoltoon liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä lapsesi asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään. Voit asioida myös sosiaalitoimistossa, joka sijaitsee Laukaan kirkonkylässä. Lisätietoja lastensuojelusta löydät verkkosivulta.

Kenelle ja millä ehdoin

Päätöksen kiireellisestä sijoituksesta tekee sosiaalityöntekijä. Sijoitus on sosiaalityöntekijän päätöksellä voimassa enintään 30 vuorokautta. Lastensuojelulaki velvoittaa sosiaalityöntekijää turvaamaan lapsen tilanteen, vaikka lapsi tai vanhemmat ovat eri mieltä.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se kunta, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä lapsen kotikunta.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 3.12.2021