suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jyväskylän kaupunki

Lastensuojelun sijaishuolto

  • Palvelu
  • Jyväskylä
  • Julkinen palvelu

Lapsen asuminen sijaishuoltopaikassa kestää niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Sijaishuolto päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 18 vuotta. Sen jälkeen asiakkuus siirtyy lastensuojelun jälkihuoltoon. Lapsi voidaan sijoittaa perhehoitoon, ammatilliseen perhekotiin, lastensuojelulaitokseen tai muuhun lapsen tarpeen mukaiseen hoitoon.

Kiireellisissä tilanteissa lapsi sijoitetaan Jyväskylässä ensisijaisesti Mattilan perhetukikotiin tai Jyväskylän kaupungin nuorisokoteihin. Sosiaalityöntekijä selvittää lapsen ja vanhemman mielipiteen ennen kiireellisen sijoituksen tekemistä, ellei kuulemisesta aiheudu haittaa lapsen terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle.

Kenelle ja millä ehdoin

Päätöksen kiireellisestä sijoituksesta tekee sosiaalityöntekijä. Sijoitus on sosiaalityöntekijän päätöksellä voimassa enintään 30 vuorokautta. Lastensuojelulaki velvoittaa sosiaalityöntekijää turvaamaan lapsen tilanteen, vaikka lapsi tai vanhemmat ovat eri mieltä.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se kunta, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä lapsen kotikunta.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJyväskylän kaupunki
Palvelusta vastaaJyväskylän kaupunki
Alue Jyväskylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jyväskylän kaupunki
Päivitetty: 15.5.2020