suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Lastensuojelun sijaishuolto

  • Palvelu
  • Heinola
  • Julkinen palvelu

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen kasvu ja kehitys silloin, kun lapsi ei voi asua oman perheensä kanssa. Lapsi voidaan sijoittaa joko laitoshoitoon tai perhehoitoon lapsen tarpeiden mukaisesti.

Sijaishuolto järjestetään, mikäli lapsi itse tai olosuhteet vakavasti vaarantavat lapsen kasvua ja kehitystä eikä avohuollon tukitoimilla pystytä vastaamaan riittävästi lapsen tuen tarpeisiin. ...

Toimi näin

Ota yhteyttä lastensuojelun sosiaalityöntekijään, mikäli haluat keskustella perheenne tilanteesta. Myös lapsi tai nuori itse voi ottaa yhteyttä työntekijään. Syynä voi olla vanhemman elämäntilanteeseen liittyvät kuormittavat olosuhteet tai lapsen/nuoren omasta toiminnasta aiheutuva suuri huoli.

On tärkeää muistaa hakea apua ajoissa, sillä lastensuojelulla on monia tapoja tukea ja auttaa. Kodin ulkopuolelle sijoittaminen on viimesijaisia tapoja auttaa lasta ja hänen perhettään.

Kenelle ja millä ehdoin

Lastensuojelun sijaishuoltoon on oikeutettu lapsi joka on Lastensuojelulain mukaisten edellytysten perusteella sijoitettu asumaan kodin ulkopuolella.

Palvelun toteuttaa

Heinolan kaupunki

Palvelusta vastaa

Heinolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 3.5.2021