suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hämeenlinnan kaupunki

Lastensuojelun sijaishuolto

  • Palvelu
  • Hämeenlinna
  • Julkinen palvelu

Lasten sijaishuolto on lastensuojelun osa-alue, jolla tarkoitetaan lapsen tai nuoren hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella. Sijaishuoltoa tarvitaan tilanteissa, joissa perheen omat voimavarat eivät riitä lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseen.

Lapsen tai nuoren sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona taikka muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla.

Hämeenlinnalaisten kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten asioita hoidetaan sijaishuollon tiimissä, jonka tehtävänä on:

•Vastata sijaishuoltopaikkojen etsimisestä ja arvioinnista kodin ulkopuolisen sijoituspaikan tarpeessa olevalle lapselle.

•Valita sijaishuoltopaikka. Valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota huostaanoton perusteisiin, lapsen tarpeisiin, sisarussuhteiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon sekä hoidon jatkuvuuteen.

•Tehdä lapsen asiakassuunnitelma yhdessä lapsen, perheen ja sijaishuoltopaikan kanssa.

•Seurata ja valvoa, että lapsen hoito, kasvatus ja muu huolenpito tapahtuu lastensuojelulain säännöksiä noudattaen.

•Valvoa Hämeenlinnan alueella sijaitsevien sosiaalipalveluyksiköitten toimintaa.

•Huolehtia sijaishuoltoon liittyvien palkkioiden ja korvausten maksusta, maksujen ja korvausten perimisestä ja laskutuksesta

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se kunta, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä lapsen kotikunta.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHämeenlinnan kaupunki
Palvelusta vastaaHämeenlinnan kaupunki
Alue Hämeenlinna
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hämeenlinnan kaupunki
Päivitetty: 19.5.2020