suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Haapaveden kaupunki

Lastensuojelun sijaishuolto

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan kiireellisesti sijoitetun, hallinto-oikeuden väliaikaisella määräyksellä sijoitetun tai huostaanotetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella joko perhehoitona tai laitoshoitona.

Lapsi sijoitetaan kiireellisesti kodin ulkopuolelle, jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa. Kiireellinen sijoitus voi kestää 30 päivää. Kiireellistä sijoitusta voidaan tarvittaessa jatkaa.

Lähiverkostosijoituksessa lapsi sijoitetaan sosiaalitoimen päätöksellä lapselle ennestään tuttuun sukulais- tai ystäväperheeseen.

Huostaanotto on lastensuojelussa viimeinen toimenpide, johon lastensuojelu ryhtyy turvatakseen lapsen hyvinvoinnin. Huostaanotto mahdollistaa lapsen pidempiaikaisenkin sijoittamisen kodin ulkopuolelle

Toimi näin

Lastensuojelun sijaishuollosta voi kysyä lisää lastensuojelun sosiaalityöntekijöiltä, sosiaalitoimiston neuvonnasta tai lastensuojelun päivystykseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelutarpeen arviointi tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lastensuojeluasioissa palvelutarpeen arviointi voidaan tehdä myös ilman asiakkaan suostumusta.

Tuen tarpeen arviointi voi tulla esille myös lastensuojeluilmoituksen kautta. Viranomaisilla ja muilla ammattihenkilöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus ja myös yksityishenkilöt voivat tehdä ilmoituksen, jos heille herää huoli lapsen tilanteesta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se kunta, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä lapsen kotikunta.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHaapaveden kaupunki
Palvelusta vastaaHaapaveden kaupunki
Alue Haapavesi, Pyhäntä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Haapaveden kaupunki
Päivitetty: 19.5.2020