suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Lastensuojelun sijaishuolto

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Euran kunta
Alue: Eura
Palvelun kieli: suomi

Välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisesti sijaishuollon tarpeessa oleva lapsi voidaan sijoittaa perhe- tai laitoshoitoon kiireellisen sijoituksen päätöksellä.

Huostaanotto on aina viimesijainen keino turvata lapsen hyvinvointi. Lapsen huostaanottoon ja sijaishuoltoon turvaudutaan vain, jos kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä, eivätkä avohuollon toimenpiteet riitä tai ole mahdollisia ja sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. Huostaanottoa valmisteltaessa lasta ja hänen perhettään kuullaan. Huostaanottoa varten voidaan pyytää lausuntoja lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoilta. Mikäli huoltajat ja 12-vuotias lapsi hyväksyvät huostaanoton, tekee päätöksen johtava viranhaltija ja mikäli he vastustavat huostaanottoa, johtava viranhaltija tekee hakemuksen huostaanotosta hallinto-oikeudelle.

Sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona tai laitoshoitona. Huostaanoton aikana lapsen vanhemmat säilyvät lapsen huoltajina. Kun lapsi on sijoitettu kiireellisesti tai otettu huostaan, on sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä oikeus päättää lapsen olinpaikasta, hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta, opetuksesta ja terveydenhuollosta. Edellä mainituissa asioissa pyritään yhteistoimintaan lapsen, vanhemman ja huoltajan kanssa ja ensisijaisesti otetaan huomioon lapsen etu.


Toimi näin

Ota yhteyttä lapsiperheiden palveluiden sosiaalityöntekijöihin.

Päivystysluonteisessa sijoituksessa ota yhteyttä yleiseen hätänumeroon 112.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisestä ja kuluista vastaa lapsen kotikunta.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.


Palvelun toteuttaa: 
Euran kunta