suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Euran kunta

Lastensuojelun sijaishuolto

  • Palvelu
  • Eura
  • Julkinen palvelu

Välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisesti sijaishuollon tarpeessa oleva lapsi voidaan sijoittaa perhe- tai laitoshoitoon kiireellisen sijoituksen päätöksellä.

Huostaanotto on aina viimesijainen keino turvata lapsen hyvinvointi. Lapsen huostaanottoon ja sijaishuoltoon turvaudutaan vain, jos kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä, eivätkä avohuollon toimenpiteet riitä tai ole mahdollisia ja sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. Huostaanottoa valmisteltaessa lasta ja hänen perhettään kuullaan. Huostaanottoa varten voidaan pyytää lausuntoja lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoilta. Mikäli huoltajat ja 12-vuotias lapsi hyväksyvät huostaanoton, tekee päätöksen johtava viranhaltija ja mikäli he vastustavat huostaanottoa, johtava viranhaltija tekee hakemuksen huostaanotosta hallinto-oikeudelle.

Sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona tai laitoshoitona. Huostaanoton aikana lapsen vanhemmat säilyvät lapsen huoltajina. Kun lapsi on sijoitettu kiireellisesti tai otettu huostaan, on sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä oikeus päättää lapsen olinpaikasta, hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta, opetuksesta ja terveydenhuollosta. Edellä mainituissa asioissa pyritään yhteistoimintaan lapsen, vanhemman ja huoltajan kanssa ja ensisijaisesti otetaan huomioon lapsen etu.

Toimi näin

Ota yhteyttä lapsiperheiden palveluiden sosiaalityöntekijöihin.

Päivystysluonteisessa sijoituksessa ota yhteyttä yleiseen hätänumeroon 112.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se kunta, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä lapsen kotikunta.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Perustiedot

Palvelusta vastaaEuran kunta
Palvelun toteuttaaEuran kunta
Alue Eura
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Euran kunta
Päivitetty: 16.5.2019