suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylöjärven kaupunki

Lastensuojelun perhetyö ja tehostettu perhetyö

  • Palvelu
  • Ylöjärvi
  • Julkinen palvelu

Sosiaalihuoltolain 18 § mukaan perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asukas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Lastensuojelulaki 3 §: Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan tekemällä asiakassuunnitelma sekä järjestämällä avohuollon tukitoimia.

Lastensuojelulaki 3 a §: Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota annetaan esimerkiksi opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä tekee yksi perhetyön ohjaaja, osittain myös kaksi ammatillisena tukihenkilönä toimivaa perhetyön ohjaajaa, joilla on lisäksi lastensuojelun kautta ohjattuja asiakkaita. Lastensuojelulain mukaista perhetyötä tekee kaksi perhetyön ohjaajaa.

Kaikille näille perhetyön ohjaajille asiakkaat ohjautuvat sosiaalityöntekijän lähetteellä. Perhetyön ohjaajille on luotu ohjeellinen työprosessi, jonka mukaan asiakkuuksia tarkastellaan määräajoin, jolloin sovitaan asiakkuuden jatkamisesta tai lopettamisesta.

Palvelua tarjotaan suomen kielellä. Tarvittaessa voimme käyttää tulkkia asiointiapuna.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlöjärven kaupunki
Palvelusta vastaaYlöjärven kaupunki
Alue Ylöjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylöjärven kaupunki
Päivitetty: 18.9.2020