suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Lastensuojelun perhetyö

  • Palvelu
  • 9 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lastensuojelun perhetyö on avohuollon tukitoimenpiteenä tehtävää suunnitelmallista työtä lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Työskentely tapahtuu kotikäyntityönä sekä tarpeen mukaan ryhmissä. Perhetyö aloitetaan laatimalla suunnitelma yhdessä vanhempien ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa, jossa sovitaan työskentelyn tavoitteista ja sisällöstä.

Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen kunnissa perhetyöntekijät tekevät perhetyötä sekä ennaltaehkäisevästi lapsiperheissä että lastensuojelun perheissä. Perhetyö on suunnitelmallista työtä muutoksen aikaansaamiseksi. Yhdessä perheen kanssa etsitään erilaisia tapoja toimia, jotka edistävät lapsen turvallista kasvua ja kehitystä sekä lisäävät perheen hyvinvointia ja omatoimisuutta.

Perhetyön tuki:

lapsen ja vanhemman suhteen tukeminen

positiivisten kasvatuskeinojen löytäminen

perheen omien voimavarojen löytäminen ja lisääminen

opastaminen arjen ongelmien hallinnassa

kannustaminen perheen yhteiseen ajankäyttöön

yhdessä tekeminen

palvelujen kartoittaminen ikätason mukaisen kehityksen tukeminen

Toimi näin

Lastensuojelun perhetyöhön ohjaudutaan aina sosiaalityöntekijän kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perheenne saa perhekuntoutuksessa tukea arjessa selviytymiseen ja perheenjäsenten vuorovaikutussuhteisiin. Sosiaalityöntekijä auttaa perhettänne esimerkiksi luomaan toimivan päivärytmin ja huolehtimaan ruoanvalmistuksesta ja muista kodin tehtävistä. Hän opastaa ja tukee vanhempia lastenkasvatuksessa, talouden hallinnassa ja perheen tulevaisuuden suunnittelussa.

Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Kuntoutus on suunnitelmallista toimintaa, jonka tarkoitus on tukea vanhempia kasvatustehtävässä, vahvistaa perheen omia voimavaroja ja taata lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEtelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Palvelusta vastaaEtelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Alue Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Mikkeli, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Päivitetty: 12.5.2020