suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Lastensuojelun perhehoito

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Perhehoidon tavoitteena on tarjota lapselle yksilöllistä huolenpitoa ja hoitoa, pitkäaikaisia ihmissuhteita sekä turvallinen koti. Sijoituksen aikana lapsella on oikeus pitää yhteyttä hänelle läheisiin ihmisiin ja sijaisperheet tekevät yhteistyötä lapsen syntymävanhempien ja eri viranomaisten kanssa.

Sijaisperheen valinta ja lapsen siirtyminen uuteen kotiin valmistellaan huolellisesti, kaikkien osapuolten mielipiteitä kunnioittaen, mutta ensisijaisesti lapsen edun näkökulmasta. Jokaiselle lapselle haetaan juuri hänelle sopiva sijaisperhe, joka sitoutuu huolehtimaan lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.

Perhehoidon tavoitteena on tarjota lapselle vakaa ja turvallinen kasvuympäristö. Lisäksi lapsi tarvitsee apua muodostaakseen korvaavan kiintymys- ja vuorovaikutussuhteen sekä luottamuksen häntä hoitaviin aikuisiin. Perhesijoitus on aina voimassa toistaiseksi. Lapsen ja hänen syntymäperheensä tilannetta arvioidaan säännöllisesti asiakassuunnitelmaneuvotteluissa. Pitkäaikaisen perhehoidon sosiaalityöntekijä toimii sijoitetun lapsen, sijaisperheen sekä lapsen vanhempien tukijana.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhehoito on tarkoitettu lastensuojelutoimien piirissä olevalle lapselle tai nuorelle, joka ei voi asua vanhempansa tai huoltajansa kanssa, tai ikäihmiselle, joka ei tuettunakaan voi asua itsenäisesti. Myös kehitysvammaiset henkilöt ja mielenterveyskuntoutujat voivat asua perhehoidossa.

Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista, osa-aikaista tai ympärivuorokautista. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin. Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen.

Perhehoidossa elävä lapsi tai nuori käy koulua tavalliseen tapaan. Perhehoidossa oleva kehitysvammainen henkilö tai mielenterveyskuntoutuja voi osallistua työ- tai päivätoimintaan ja esimerkiksi saada kuljetuspalveluita. Myös ikäihmiset ovat oikeutettuja kuljetuspalveluihin.

Hoidettavia voi yhden hoitajan kodissa olla enintään neljä ja kahden hoitajan kodissa enintään kuusi perheen omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Hoitajaksi hyväksytään henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai ominaisuuksiensa perusteella soveltuu tehtävään.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 18.1.2022