suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Lastensuojelun palvelut

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun asiakkuuden tarve on todettu palvelutarpeen arvioinnissa. Palvelutarpeen arviointi aloitetaan lastensuojeluilmoituksen tai yhteydenoton perusteella. Naantalin lastensuojelu työskentelee systeemisen työtavan mukaisesti. Systeeminen työtavan ydintä on moniammatillisuus sekä asiakkaana olevan lapsen ja hänelle tärkeiden ihmissuhteiden vahvistaminen. Työssä sovelletaan perheterapeuttista lähestymistapaa. Tavoitteena on lapsen ja perheen osallisuuden ja toimijuuden sekä lapsen turvallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistuminen.

Perheelle lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun asiakkuuden perusteella tarjottava tuki voi olla esimerkiksi seuraavanlaista:

- keskustelut

- ohjaus ja neuvonta

- tukihenkilön tai tukiperheen järjestäminen

- kotiin järjestettävä perhetyö, perheohjaus tai kotipalvelu

- koulunkäynnin tukeminen

- asumiseen liittyvien ongelmien ratkaisu

- lapsen harrastustoiminnan tukeminen

- nuorten avohuollon ohjaajan palvelut

- lapsiperhepsykologin tapaamiset

- päihdeongelmien kartoittaminen ja hoitoon ohjaaminen

- verkostotyö muiden viranomaisten ja palveluiden tuottajien kanssa

Vain lastensuojelun asiakkuuden perusteella tarjottava tuki:

- tehostettu perhetyö

- perhekuntoutus, esim. lyhytaikaista laitos- tai perhehoitoa lapselle yksin tai yhdessä perheen kanssa

- sijoitus lastensuojelun avohuollon tukitoimena

- sijaishuollon tukitoimet

- kiireellinen sijoitus

- huostaanotto

Toimi näin

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiakkuus alkaa palvelutarpeen arvioinnilla, joka aloitetaan yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen perusteella.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteeseen soveltuva kokonaisuus. Kunta järjestää palvelut tarpeen mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 6.9.2022