suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Uudenkaupungin kaupunki

Lastensuojelun päivystys

  • Palvelu
  • Uusikaupunki
  • Julkinen palvelu

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään. Yhteydenottajana voi olla esim. lapsi tai nuori itse, vanhemmat, sukulaiset tai naapurit.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimme, jos he tehtävässään ovat saanet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä. (Lastensuojelulaki 25 §)

Lastensuojelun hätätapauksissa saat yhteyden sosiaalipäivystäjään soittamalla 112.

Tausta ja lainsäädäntö

Ota yhteyttä lastensuojelun päivystykseen, jos lapsen, nuoren tai perheen tilanne edellyttää kiireellistä neuvontaa tai välitöntä puuttumista. Tällaiset tilanteet voivat liittyä esimerkiksi väkivaltaan, päihteisiin tai epäilyyn, että lapsesta huolehtiminen on laiminlyöty.

Kuntien lastensuojelun päivystykseen voi soittaa virka-aikana. Virka-ajan ulkopuolella iltaisin ja öisin tulee hätätilanteissa ottaa yhteyttä hätäkeskukseen (112). Hätäkeskuksen kautta saa tarvittaessa yhteyden kunnan sosiaalipäivystykseen. Joissakin kunnissa on käytössä myös oma ympärivuorokautinen sosiaalipäivystyksen puhelinnumero.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUudenkaupungin kaupunki
Palvelusta vastaaUudenkaupungin kaupunki
Alue Uusikaupunki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Uudenkaupungin kaupunki
Päivitetty: 3.3.2020