suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Lastensuojelun jälkihuolto

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Heinolan kaupunki
Alue: Heinola
Palvelun kielet: englanti, suomi, ruotsi

Jälkihuolto toteutetaan tukemalla sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi tai nuori on.

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on huolehdittava, että lapselle laaditaan jälkihuoltosuunnitelma.

Jälkihuollon palvelut rakennetaan aina lapsen tai nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan ja suunnitelmallisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Riittävän toimeentulo ja asumisen järjestäminen ovat selviytymisen perusedellytyksiä. Ne onkin järjestettävä aina, kun nuoren kuntoutuminen sitä vaatii.

Jälkihuollon palveluja ovat esimerkiksi

järjestää riittävä taloudellinen tuki sekä

korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto

Nuoren tulevaisuuden toiveita ja tarpeita mietitään yhdessä

Psykososiaalisen tuen antaminen; henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, esim. arjessa selviytymisen ja itsenäisen elämän taitoihin, yhteiskunnan palveluihin ohjaamista

Apua omien voimavarojen löytämiseksi ja tulevaisuuden suunnitteluun

Apua asunnon hankkimiseksi

Tukea koulunkäynnin ja opintojen aloittamiseen ja niissä suoriutumiseen

Tukea työllistymiseen ja harjoitteluun

Tukea harrastuksiin

Loma- ja virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen

Mahdollisuus osallistua vertaistukiryhmään

Taloudellista tukea nuoren asumiseen, koulutukseen ja muihin itsenäistymiseen liittyviin menoihin, sekä ohjausta suunnitelmalliseen rahankäyttöön

Mahdollista saada aikuisen säännöllistä tukea sijoituksen jälkeen

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on yhdessä lapsen tai nuoren sekä hänen verkostonsa kanssa rakentaa nuoren tarpeita vastaava ja parhaalla mahdollisella tavalla tukeva palvelukokonaisuus, joka kirjataan jälkihuoltosuunnitelmaksi.


Toimi näin

Heinolan kaupungin lastensuojelun jälkihuolto on osa lapsiperheiden sosiaalipalveluita. Toimipiste sijaitsee osoitteessa Pikijärventie 1a 5.krs, 18120 Heinola. Toimipiste on avoinna ma - pe klo 9.00 - 15.00 asiointi pääsääntöisesti ajanvarauksella. Puhelinaika päivittäin klo 9.00 - 10.00

Otathan tarvittaessa yhteyttä lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään, joka lapsellenne/perheellenne on nimetty tai lasten- ja nuortenhuollon erityistyöntekijään.


Kenelle ja millä ehdoin

Jälkihuoltoon on oikeus sijaishuollon päättymisen jälkeen tai avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, mikäli sijoitus on kestänyt vähintään puoli vuotta ja kohdistunut yksin lapseen

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan sen jälkeen, kun sijaishuolto tai muut lastensuojelutoimet ovat päättyneet. Oikeus jälkihuoltoon kestää viisi vuotta tai siihen asti, että nuori täyttää 21 vuotta.

Jälkihuollosta vastaa kunta. Jälkihuollossa olevaa nuorta tuetaan asumisen järjestelyissä, talousasioissa sekä opiskelua, työtä ja muuta elämää koskevissa suunnitelmissa. Jälkihuoltoa toteuttaa sosiaalityöntekijä.


Palvelun toteuttaa: 
Heinolan kaupunki