suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Lastensuojelun jälkihuollon sosiaalityö

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Jälkihuollon sosiaalityön tavoitteena on tukea asiakasta ja hänen verkostoaan sijoituksen päättymisen jälkeen.

Sosiaalityöntekijä laatii yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa jälkihuoltosuunnitelman, johon kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tuki jälkihuollon aikana. Jälkihuoltosuunnitelmassa huomioidaan elämän eri osa-alueet: asuminen, toimeentulo, koulutus/työ, läheisverkosto sekä mahdolliset hoitotahot ja yhteistyökumppanit.

Jälkihuoltosuunnitelma, jossa on konkreettisia tavoitteita, kirjataan kaikille jo sijaishuollon aikana. Tällöin rakennetaan tietoisesti itsenäisen elämän alussa tarvittavia tietoja ja taitoja sekä harjoitellaan kotiutumista yhteistyössä kaikkien nuorta tukevien tahojen kanssa. Palvelut räätälöidään sisällön ja tapaamistiheyden nuoren kanssa yhdessä hänen tarpeisiinsa sopivaksi.

Nuorta tavataan myös hänen luontaisessa elinympäristössään: lastensuojelulaitoksessa, kotona jne. eli ei pelkästään toimistolla, vaan sujuvasti tilanteeseen sopivalla tavalla. Palvelua kehitetään yhdessä asiakasnuorten sekä yhteistyössä Soccan nuorten kehittäjien kanssa. Osa nuorista sijoittuu asumaan jälkihuollon tukiasuntoon, jossa hän saa sosiaaliohjaajaan tuen. Asiakkaan sosiaaliohjauksen tarve arvioidaan sosiaalityön ryhmässä. Tukiasuntoon muuttaminen edellyttää sosiaaliohjauksen tarpeen lisäksi sitä, että nuori on valmis sitoutumaan sosiaaliohjaukseen.

Jälkihuollon palveluja ovat esimerkiksi

- Nuoren tulevaisuuden toiveita ja tarpeita mietitään yhdessä

- Psykososiaalisen tuen antaminen; henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, esim. arjessa selviytymisen ja itsenäisen elämän taitoihin, tärkeisiin ihmissuhteisiin, yhteiskunnan palveluihin ohjaamista

- Apua omien voimavarojen löytämiseksi ja tulevaisuuden suunnitteluun

- Apua asunnon hankkimiseksi

- Tukea koulunkäynnin ja opintojen aloittamiseen ja niissä suoriutumiseen

- Tukea työllistymiseen ja harjoitteluun

- Tukea harrastuksiin

- Mahdollisuus osallistua vertaistukiryhmään

- Taloudellista tukea nuoren asumiseen, koulutuk

Kenelle ja millä ehdoin

Laitoksissa ja ammatillisissa perhekodeissa sijoitettuna olleet 16 vuotta täyttäneet nuoret. 

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 4.5.2020