suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vaasan kaupunki

Lastensuojelun avohuolto

  • Palvelu
  • Vaasa
  • Julkinen palvelu

Lastensuojelun avohuollon asiakkuus alkaa, kun selvitys lastensuojelutarpeesta päätetään tehdä tai tehdään muita kiireellisiä lastensuojelutoimenpiteitä. Avohuollon asiakkuus jatkuu lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen, mikäli lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi lapsen olevan lastensuojelun avohuollon tukitoimien tarpeessa.

Avohuollon aikana lapsella on oltava voimassa oleva asiakassuunnitelma.

Lastensuojelun tukitoimet

Asiakassuunnitelmaan kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin lastensuojelussa pyritään vaikuttamaan. Näitä asioita ovat esimerkiksi lapsen ja hänen perheensä tuen tarve, palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan sekä arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan.

Tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja mahdollisuuksia. Tukitoimia ovat taloudellinen avustaminen, asumisen turvaaminen, päivähoito, kotipalvelu, toimeentulotuki, sekä ehkäisevä toimeentulotuki. Tukea annetaan myös muissa ongelmatilanteissa, koulunkäynnissä, ammatin hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa ja läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä. Lisäksi tukitoimintaan kuuluu tukihenkilö- ja perhe, hoito- ja terapiapalveluja, perhetyötä, vertaisryhmätoimintaa sekä loma- ja virkistystoimintaa.

Huostaanotto

Huostaanottoon voidaan ryhtyä silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua ja avohuollon tukitoimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa. Huostaanotto on viimesijainen toimenpide ja se voidaan tehdä tarvittaessa myös vastoin vanhempien suostumusta. Huostaan otettu lapsi sijoitetaan lastensuojelulaitokseen tai sijaisperheeseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteen soveltuva kokonaisuus. Kunta järjestää palvelut kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVaasan kaupunki
Palvelusta vastaaVaasan kaupunki
Alue Vaasa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vaasan kaupunki
Päivitetty: 18.6.2020