suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Taivalkosken kunta

Lastensuojelun avohuolto

  • Palvelu
  • Taivalkoski
  • Julkinen palvelu

Lastensuojelu on lapsen hyvinvoinnin turvaamista. Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Lastensuojelulla pyritään tukemaan huoltajia lasten kasvatuksessa. Lastensuojelu voi olla perhe- tai yksilökohtaista. Kunnan sosiaaliviranomaisten on tuettava perhettä ja lasta tai nuorta avohuollon tukitoimin, jos kasvuolot vaarantavat lapsen tai nuoren terveyttä ja kehitystä sekä jos lapsi tai nuori itse vaarantaa käyttäytymisellään terveyttään tai kehitystään. Lastensuojelu perustuu lastensuojelulakiin, joka velvoittaa sosiaalihuollon puuttumaan lapsen tilanteeseen.

Sosiaalityöntekijän ensisijaisia työskentelytapoja ovat keskustelut, ohjaus ja neuvonta sekä neuvottelut ja kotikäynnit, joissa perheen kanssa etsitään yhdessä ratkaisua ongelmiin. Mietitään, mitä palveluja perhe voi käyttää, ja arvioidaan käytössä olevia palveluja. Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma, johon kirjataan työskentelyn tavoitteet ja tukitoimien ajanjakso.

Avohuollon tukitoimia voivat olla lapsiperheille annettavat arjen tukimuodot, kuten lapsiperheiden kotipalvelu ja tukiperhe. Lisäksi perhetyötä voi lastensuojelun tukitoimena tarjota tehostettuna, jolloin työskentely perheen kanssa on tiiviimpää. Osana avohuollon tukitoimia lapsi voidaan myös sijoittaa sijais- tai laitoshoitoon joko yksin tai yhdessä vanhempiensa kanssa tuen tarpeen arvioimiseksi, lapsen kuntouttamiseksi tai väliaikaisen huolenpidon järjestämiseksi.

Toimi näin

Ota yhteyttä sosiaalityöntekijään, jos sinulla herää huoli oman tai jonkun toisen lapsen hyvinvoinnista. Huolen voit kertoa suullisesti tai kirjallisesti. Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä vapaamuotoisena tai käyttää lomaketta. Lomake helpottaa ilmoituksen tekemistä ja varmistaa, että ilmoitus kirjataan sanatarkasti. Sosiaalityöntekijät selvittävät jokaisen yhteydenoton ja ilmoituksen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteeseen soveltuva kokonaisuus. Kunta järjestää palvelut tarpeen mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTaivalkosken kunta
Palvelusta vastaaTaivalkosken kunta
Alue Taivalkoski
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Taivalkosken kunta
Päivitetty: 15.12.2020