suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lastensuojelun avohuolto

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä sosiaalityöntekijä etsii yhdessä lapsen, nuoren ja perheen ja tarvittaessa muun verkoston kanssa ratkaisuvaihtoehtoja lapsen tilanteen parantamiseksi, järjestää tukitoimia ja palveluja sekä seuraa ja arvioi niiden toteutumista ja vaikuttavuutta.

Työskentelyn lähtökohtana on lapsen etu ja tavoitteena on tukea lasta ja perhettä ensisijaisesti siten, että laps ...

Toimi näin

Lastensuojelun avohuollon asiakkaaksi tullaan yleensä lastensuojeluilmoituksen tai sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton kautta. Lapsen tilanteesta tehdään palvelutarpeen arviointi ja lapsi siirtyy avohuollon piiriin, jos palvelutarpeen arvioinnissa todetaan lapsen tarvitsevan lastensuojelun tukea. Lastensuojeun asiakkuudessa olevalla lapselle nimetään oma vastuusosiaalityöntekijä. Hä laatii yhdessä lapsen/nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa asiakassuunnitelman ja seuraa suunnitelmassa asetettujen palveluiden ja tavoitteiden toteutumista.

Asiakas voi itse hakea apua ottamalla yhteyttä palvelutarpeen arviointitiimiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsen tulee olla lastensuojelun asikkaana. Avohuollon tukitoimet edellyttävät huoltajien ja 12-vuotta täyttäneen lapsen suostumusta

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteeseen soveltuva kokonaisuus. Hyvinvointialue järjestää palvelut tarpeen mukaan.

Palvelun toteuttaa

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Palvelusta vastaa

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Tekstistä vastaa: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Päivitetty: 24.10.2022