suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Lastensuojelun avohuolto

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Lastensuojelussa työskentelyn pääpaino on avohuollossa. Avohuollon sosiaalityö on tarkoitettu lapselle, hänen vanhemmilleen tai muille huoltajille silloin, kun lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja erityiseen suojeluun ei toteudu tai on syytä pelätä sen jäävän toteutumatta. Työskentelytapoina ovat tällöin keskustelut, ohjaus ja neuvonta. Sosiaalityöntekijä etsii yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuvaihtoehtoja, järjestää tukitoimia ja palveluja sekä seuraa ja arvioi niiden toteutumista ja vaikuttavuutta. Tarvittaessa tehdään tiivistä yhteistyötä mm. päivähoidon, koulutoimen, kotipalvelun, poliisin, kasvatus- ja perheneuvolan sekä lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan kanssa. Lastensuojelutyö on luottamuksellista ja työntekijöillä on salassapitovelvollisuus. Vanhempien ja huoltajien kanssa neuvoteltaessa voidaan päätyä myös lyhytaikaiseen laitos- tai perhehoidon antamiseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Mikäli avohuollon tukitoimenpiteet lapsen auttamiseksi todetaan riittämättömiksi tai epätarkoituksenmukaisiksi sekä lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua, voidaan ryhtyä huostaanottoon ja sijaishuoltoon.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteeseen soveltuva kokonaisuus. Kunta järjestää palvelut tarpeen mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 1.9.2020