suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pielaveden kunta

Lastensuojelun avohuolto

 • Palvelu
 • Pielavesi
 • Julkinen palvelu

Lastensuojelua järjestetään ensisijaisesti avohuollon tukitoimien avulla. Lapsia, nuoria ja heidän perheitään tuetaan ensisijaisesti niin, että lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. Avohuollon palvelut pohjautuvat sosiaalityöntekijän tekemään palvelutarpeen arviointiin, jossa kartoitetaan lapsesi ja perheesi tarvitsema tuki.

Avohuollon tukitoimia ovat muun muassa

 • tehostettu perhetyö
 • tukihenkilö ja -perhe
 • lasta kuntouttavat hoito- ja terapiapalvelut
 • koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon
 • lapsen harrastusten ja perheen taloudellinen tukeminen
 • vertaisryhmätoiminta
 • lapsen sijoitus avohuollon tukitoimena.

Toimi näin

Voit hakeutua lastensuojelun asiakkaaksi omasta aloitteestasi tekemällä pyynnön lastensuojelutarpeen selvittämiseksi.

Myös perheen ulkopuolinen taho voi ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon tai tehdä lastensuojeluilmoituksen, jos hän on huolissaan lapsesta.

Voit ottaa yhteyttä lastensuojeluun, myös nimettömänä, kun perheessä esimerkiksi on

 • lasten/nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
 • kaltoinkohtelua tai väkivaltaa
 • vanhempien päihteiden käyttöön tai mielenterveyteen liittyviä ongelmia
 • lapsen tai nuoren päihteiden käyttöä tai kokeilua
 • muita kriisejä.

Kenelle ja millä ehdoin

Lastensuojelun avohuollon tukitoimia tarjotaan, jos lapsen kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä.

Avohuollon tukitoimia tarjotaan myös, jos lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteeseen soveltuva kokonaisuus. Kunta järjestää palvelut tarpeen mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPielaveden kunta
Palvelusta vastaaPielaveden kunta
Alue Pielavesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pielaveden kunta
Päivitetty: 9.11.2020