suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Lastensuojelun avohuolto

  • Palvelu
  • 28 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Voitte saada tukea suotuisan kasvuympäristön luomiseen lastensuojelun avohuollosta. Lastensuojelun tukitoimien suunnittelussa etusijalla on lapsesi.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun asiakkuuden tarve on todettu palvelutarpeen arvioinnissa. Palvelutarpeen arviointi alkaa lastensuojeluilmoituksen tai yhteydenoton perusteella. Naantalin lastensuojelussa työskentelemme systeemisen työtavan mukais ...

Toimi näin

Ota yhteyttä omaan sosiaalityöntekijääsi tai sosiaaliohjaajaasi puhelinaikana. Mikäli perheelläsi ei ole voimassaolevaa asiakkuutta, voit ottaa yhteyttä Naantalin palvelutarpeen arvioinneista vastaavaan tiimiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Lastensuojeluilmoitus, hakemus tai selvityspyyntö käynnistää palvelutarpeen arvioinnin, jonka aikana tuen tarvetta arvioidaan yhdessä perheen ja mahdollisten muiden yhteistyötahojen kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella aloitetaan tarvittaessa lastensuojelun asiakkuus.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa myös tilanteessa, jossa lastensuojeluasian vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisiin lastensuojelutoimiin lapsen turvaamiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteeseen soveltuva kokonaisuus. Hyvinvointialue järjestää palvelut tarpeen mukaan.

Palvelun toteuttaa

Naantalin kaupunki

Palvelusta vastaa

Naantalin kaupunki
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 24.10.2022