suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Lastensuojelun avohuolto

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Lumijoen kunta
Alue: Lumijoki
Palvelun kieli: suomi

Lastensuojelun avohuolto tarkoittaa tukitoimia, joita annetaan omassa kotonaan asuville ja lastensuojelun asiakkuudessa oleville lapsille ja perheille. Avohuollon tukitoimina käytetään muun muassa toteutettavaa perhetyötä, ammatillista tukihenkilötoimintaa, tukiperheitä, ohjausta ja neuvontaa, taloudellista tukea, päivähoitoa sekä sijoitusta.

Avohuollon tukitoimia täytyy järjestää viipymättä, kun lastensuojelun tarve on todettu. Tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Avohuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa yleensä lapsen kotikunta. Kun lapsi on sijoitettuna avohuollon tukitoimena toisen kunnan alueelle, sijoittajakunta ja sijoituskunta vastaavat yhteistyössä avohuollon järjestämisestä.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelun saamisen ehtona on lastensuojeluasiakkuus.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteen soveltuva kokonaisuus. Kunta järjestää palvelut kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan.


Palvelun toteuttaa: 
Lumijoen kunta