suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kemijärven kaupunki

Lastensuojelun avohuolto

  • Palvelu
  • Kemijärvi
  • Julkinen palvelu

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua tehdään sosiaalipalveluissa ja siihen kuuluvat palvelutarpeen arviointi, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto, sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. Ehkäisevää lastensuojelua tehdään kaupungin muiden palveluiden piirissä, kuten äitiys- ja lastenneuvolassa, terveydenhuollossa, päivähoidossa, sivistystoimessa ja nuorisotyössä.

Lastensuojelun avohuollossa tukitoimet suunnitellaan yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeiden ja tilanteen mukaan. Huostaanottoon voidaan ryhtyä silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua ja avohuollon tukitoimet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteeseen soveltuva kokonaisuus. Kunta järjestää palvelut tarpeen mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKemijärven kaupunki
Palvelusta vastaaKemijärven kaupunki
Alue Kemijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kemijärven kaupunki
Päivitetty: 4.11.2020