suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keiteleen kunta

Lastensuojelun avohuolto

 • Palvelu
 • Keitele
 • Julkinen palvelu

Lastensuojelun keskeinen periaate on lapsen vanhempien ja huoltajien tukeminen lapsen kasvatuksessa. Avohuollon tukitoimet ovat siten aina ensisijaisia huostaanottoon ja sijaishuoltoon nähden.

Avohuollon tukitoimia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä lapsen ja vanhempien, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa. Avohuollon palvelut pohjautuvat sosiaalityöntekijän tekemään palvelutarpeen arviointiin, jossa kartoitetaan lapsen ja perheen tuen tarpeet. Avohuollon tukitoimia ovat mm.

 • erilaiset perhetyön muodot
 • tukihenkilö tai -perhe
 • lapsen harrastusten ja perheen taloudellinen tukeminen
 • loma- ja virkistystoiminta
 • vertaisryhmätoiminta
 • lasten päivähoito
 • lapsen hoitopalvelut ja terapia
 • koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon
 • lapsen sijoitus avohuollon tukitoimena

Toimi näin

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä henkilökohtaisesti lastensuojeluviranomaisen luona. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä yksityinen henkilö, lapsi itse, tai lapsen huoltaja. Yksityinen henkilö voi tehdä ilmoituksen nimettömänä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteen soveltuva kokonaisuus. Kunta järjestää palvelut kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeiteleen kunta
Palvelusta vastaaKeiteleen kunta
Alue Keitele
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keiteleen kunta
Päivitetty: 10.9.2020