suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Lastensuojelun avohuolto

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lastensuojelutyö painottuu avohuollon palveluihin. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä keskustelee perheen kanssa siitä, miten vaikeuksiin voidaan antaa apua ja mitä avohuollon palveluja on käytettävissä. Lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille laaditaan asiakassuunnitelma yhdessä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa. Suunnitelmaan kirjataan työskentelyn tavoitteet ja tukimuodot.

Avohuolto on korostuneesti kotikasvatusta ja kodin olosuhteita tukevaa, neuvovaa ja ohjaavaa. Käytännössä sen onnistuminen edellyttää osapuolten vapaaehtoista osallistumista, aktiivisuutta omatoimisen selviytymisen turvaamiseksi. Avohuollon tukitoimilla halutaan aina tukea kotien olosuhteita ja kotikasvatusta siten, että perheet selviytyvät peruspalveluiden turvin.

Käytettäviä tukimuotoja:

- neuvottelumahdollisuus sosiaalityöntekijöiden kanssa sosiaalitoimistossa tai tarvittaessa perheen kotona

- mahdollisuus erilaisiin terapioihin ja lasten psykiatriseen hoitoon

- tutkimus ja hoito kasvatus- ja perheneuvonnan toimipaikassa

- perhetyö ja tehostettu perhetyö

- lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöiden apu lapsiperheille

- päivähoitopaikan järjestäminen ottaen huomioon lastensuojelunäkökohdat

- koulunkäynnin tukeminen yhteistyössä kouluviranomaisten kanssa

- tukihenkilö lapselle/nuorelle ja vanhemmille

- tukiperhe lapselle/nuorelle

- ensi- ja turvakotipalvelut

- taloudellinen tuki lapsen/nuoren harrastuksiin

- taloudellinen tuki lastensuojelullisin perustein

- sijoitus asumaan kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimenpiteenä

- asuntoja lastensuojelun tarpeeseen

- loman kustantaminen sosiaalisin perustein

- nuorten työhön sijoittumisen tukeminen

- nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön palvelut

- sovittelutoiminta

- erilaisia verkostotyön menetelmiä

- perhekuntoutus

- nuorten ja lapsiperheiden päihdetyöntekijän tarjoamat palvelut

- eri järjestöjen ja seurakuntien palvelut

Toimi näin

Lastensuojeluun liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä oman kunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijään.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteeseen soveltuva kokonaisuus. Kunta järjestää palvelut tarpeen mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 18.11.2021