suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Lastensuojelun avohuolto

  • Palvelu
  • Heinola
  • Julkinen palvelu

Lastensuojelun avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kasvua ja kehitystä. Tukitoimien avulla tuetaan myös vanhemmuutta ja vanhempien kyvykkyyttä huolehtia perheen arjesta. Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon.

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta ...

Toimi näin

Jos sinulla tai muulla henkilöllä on huolta lapsen hyvinvoinnista tai kasvuolosuhteista, voit olla yhteydessä lapsiperheiden sosiaalipalveluihin. Yhteydenoton jälkeen aloitetaan palvelutarpeen arviointi, jonka aikana arvioidaan tuen tarvetta. Arviointi johtaa tarvittaessa lastensuojelun avohuollon asiakkuuteen, jolloin perheelle nimetään lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

Kenelle ja millä ehdoin

Avohuollon tukitoimet edellyttävät lastensuojelun asiakkuutta.

Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteeseen soveltuva kokonaisuus. Hyvinvointialue järjestää palvelut tarpeen mukaan.

Palvelun toteuttaa

Heinolan kaupunki

Palvelusta vastaa

Heinolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 24.10.2022